دومین رزمایش مشترک ارتش های ترکیه و آذربایجان، امروز در خط مرزی با بخش شمال غربی ایران آغاز می شود

رزمایش مشترک ارتش های آذربایجان و ترکیه در منطقه خودگردان نخجوان، در طول رودخانه ارس و در همسایگی شمال ایران، از امروز (سه شنبه) آغاز می شود. تاریخ برگزاری این رزمایش ساعاتی پس از آن اعلام شد که علی خامنه ای به دولت آذربایجان توصیه کرد تامین امنیت خود را به دست دیگران نسپارد. گرچه ظاهرا روی سخن او با اسرائیل بود، ولی مسلما ارتش ترکیه است که در دومین رزمایش در ظرف چند ماه دست می زند و اسرائیل در آن نقشی ندارد.

یکی از مشکلات ایران و ارمنستان آن است که آذربایجان به دنبال جنگ ۴۴ روزه، به دالانی دست یافته که تماس مرزی بین ارمنستان با ایران را قطع می کند و بین خاک آذربایجان با نخجوان ارتباط مستقیم برقرار می سازد.

از دیدگاه ایران و ارمنستان، این یک کار غیرقانونی و تصرف اراضی همسایه است. آذربایجان با این دستاورد، از عبور کامیون های خود از ایران برای رسیدن به نخجوان رها می شود و در مقابل، ارمنستان برای دریافت آذوقه و تسلیحات از ایران به کوریدور دیگری نیاز پیدا می کند.

وزیر خارجه ارمنستان، ساعاتی پس از ورود به تهران، اعلام کرد که دو کشور راه های دیگری برای حفظ ارتباط یافته اند و حتی زیر ساخت آن را هم آماده کرده اند. ولی در این باره توضیح بیشتری نداد.

رژیم ایران که از رویارویی مستقیم با ترکیه و پاکستان بیم دارد، می کوشد نقش اسرائیل در رابطه با آذربایجان را بزرگ نمایی کند و به بهره برداری تبلیغاتی بپردازد. ولی سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان این ادعا را بی اساس خواند و  خطاب به رژیم ایران گفت: «به ما بفرمائید که اسرائیل در کجای آذربایجان حضور دارد».

تنها رابطه اسرائیل با آذربایجان، خرید نفت و فروش اسلحه است و این، نوع روابطی است که بین بسیاری از کشورها وجود دارد و نباید به “دخالت نظامی” تعبیر شود – به ویژه آن که این روابط، با پاکستان و ترکیه است که اولی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و دومی روابط بسیار سردی با اسرائیل دارد و علنا از گروه تروریستی حماس جانبداری می کند.

در رابطه با ادعای رژیم ایران که دولت بکو اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران نزدیک ساخته، پرزیدنت الهام علی اف نیز روز گذشته همین پرسش را مطرح ساخت و گفت: «لطفا به ما بفرمائید که اسرائیل در کجای کشور ما حضور دارد؟»

گرزیدنت علی اف این سخنان را روز گذشته (دوشنبه) هنگامی دیدار از یک شهر کوچک در نزدیکی رودخانه ارس که مرز با ایران نیز محسوب می شود، بیان داشت.

رئیس جمهوری آذربایجان در دنباله سخنان خود، از رژیم ایران خواستار شد اگر مدارک و اسناد متقنی  برای اثبات ادعای خود دارد، رو کند.