دومین و سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت برای حزب الله به زودی به سواحل سوریه می رسد

یک کمپانی بین المللی که تخصص آن ردیابی مسیر حرکت کشتی ها در آب های جهان میباشد، گزارش داد که دو نفتکش ایرانی که حامل نفت خام می باشند، از دریای سرخ و کانال سوئز گذشته و هم اکنون به سوی سواحل سوریه در حرکت هستند. تا محموله خود را در اختیار حزب الله لبنان قرار دهند.

هفته پیش نیز یک نفتکش ایرانی در سواحل سوریه لنگر انداخت و محموله آن با کامیون های نفتکش، به لبنان انتقال یافت. حزب الله لبنان ادعا کرده بود که بازرگانان شیعه در لبنان محموله های چهار نفتکش ایرانی را خریداری کرده اند که به نوبت به لبنان می رسیند. ولی مناب آگاه می گویند که حزب الله تقیه می کند و این سوخت به طور رایگان فرستاده شده و گیرنده آن، خود حزب الله است.

رژیم ایران و حزب الله لبنان درباره این خبر سکوت کرده اند، زیرا لنگر انداختن نفتکش اول در سواحل سوریه با انتقادهای شدید مردم لبنان و همچنین هشدارهای ایالات متحده روبرو شد.

کاربران شبکه های اجتماعی ایرانی نیز رفتار حکومت ایران را محکوم دانستند که ثروت ملی ایران را این چنین رایگان در اختیار گروه های ترور مزدور خود قرار می دهد.

کمبود سوخت در لبنان، از جمله به خاطر آن است که حزب الله لبنان مورد تحریم های بانکی قرار گرفته و معاملات بازرگانی لبنان با کشورهای خارجی تقریبا متوقف شده و پولی برای مردم و دولت نمانده که بتوانند به تامین سوخت بپردازند.

دولت آمریکا ابراز آمادگی کرده که سوخت مورد نیاز لبنان را از طریق خاک سوریه به آن کشور برساند. در گزارشی گفته شده که آمریکا قصد دارد از مصر گاز سوختی بخرد و آن را از طریق لوله هایی که در سوریه وجود دارد به لبنان منتقل سازد. این اقدام مورد انتقاد مخالفان رژیم سوریه قرار گرفته است و معلوم نیست که تا چه حد عملی باشد.

رسیدن سوخت رایگان رژیم ایران به لبنان، برای حزب الله سود مضاعف دارد، زیرا از یک سو اقتدار خود را در آن کشور محنت زده به رخ مردمان می کشاند و از سوی دیگر با فروش این سوخت درآمدی به دست می آورد که ممکن است برای ادامه عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.