دوچرخه سواران اسرائیلی در یک مسابقه بین المللی با حضور علنی در امارات متحده عربی، به مقام سوم رسیدند

امارات عربی متحده برای نخستین بار به یک گزارشگر اسرائیلی اجازه داده بود با حضور علنی در آن کشور به تهیه گزارش مسابقات دوچرخه سواری بپردازد

برگزاری مسابقه بین المللی دوچرخه سواری در امارات عربی متحده، که ورزشکاران اسرائیلی نیز به صورت علنی در آن شرکت داشتند به خوبی برگزار شد و دوچرخه سواران اسرائیلی به موفقیت هایی نائل شدند. این ورزشکاران پیش از بازگشت به اسرائیل به خبرنگاران گفتند که با حضور خود در این مسابقات، نه تنها نشان دادند که در صحنه دوچرخه سواری جهانی حضور دارند، بلکه از طریق شرکت در مسابقاتی که در یک کشور عربی برگزار شد، امیدوارند که گامی در راه ایجاد دوستی بین ملت ها و نزدیک کردن اسرائیل و کشورهای عرب برداشته باشند.

برگزاری مسابقات در ابوظبی با حضور علنی ورزشکاران اسرائیلی، یک نمونه دیگر از تحکیم روابط بین اسرائیل با امیر نشین های عرب حوزه خلیج فارس می باشد که از دو سال پیش آغاز شده است.

ورزشکاران اسرائیلی به خبرنگاران گفتند که هنگام اقامت در امارات عربی متحده، از مهمان نوازی گرمی برخوردار شدند. آن ها همه جا خود را اسرائیلی معرفی کردند و معمولا با استقبال گرم روبرو گردیدند.

یکی از این سه ورزشکار به نام عِومِر گولدشتین به خبرنگاران گفت که او و دو ورزشکار همراهش تلاش کردند برای اسرائیل افتخار آفرینی کنند و خرسند است که به این هدف به بهترین وجهی دست یافتند.

اسرائیلیان توانستند در این مسابقات به مقام سوم در میان شرکت کنندگان نائل شوند.

پیش از آغاز این مسابقات که “تور امارات” نام گرفته بود، عبدالله عدنان مسئول برگزاری آن، به دوچرخه سواران اسرائیلی نیز شادباش گفت و از حضور آنان ابراز خشنودی کرد.