دو حزب میانه رو اسرائیلی با هم ائتلاف کردند و بدین سان، بخت نتانیاهو را برای تشکیل کابینه بعدی، سخت به خطر انداخته اند

دو حزب میانه رو اسرائیلی با هم ائتلاف کردند و بدین سان، بخت نتانیاهو را برای تشکیل کابینه بعدی، سخت به خطر انداخته اند

در ساعات سپیده دم روز  پنجشنبه خبر رسید که هفت هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، دو حزب میانه رو با هم ائتلاف کرده اند که ممکن است یک خطر جدی برای ادامه حکومت حزب لیکود و دیگر گروه های راستگرا در اسرائیل ایجاد کند.

با آن که این توافق سپیده دم امروز به دست آمد، و رسانه های اسرائیلی آن را یک “زمین لرزه بزرگ سیاسی” توصیف کردند، نتانیاهو از روز گذشته چنین احتمالی را جدی گرفته بود و می کوشید راه چاره ای بیابد.

در راس ائتلاف جدید، سه تن از فرماندهان پیشین ارتش اسرائیل قرار دارند که همگی از شهرت و محبوبیت زیاد برخوردار هستند و ممکن است مردمی را که خواهان تغییر و تحول در امور حکومتی هستند به سوی خود بکشاند.

از دیدگاه حزب لیکود، چنین ائتلافی ممکن است با همکاری احزاب چپ و احزاب عربی، وضعی به وجود آورد که نتانیاهو نتواند در پارلمان به ۶۱ کرسی که حداقل کرسی ها برای برپایی دولت بعدی است نرسد و در مقابل، حزب تازه تاسیس “توانمندی برای اسرائیل” חוסן לישראל  همراه با حزب “یش عاتید” بتوانند از طریق ائتلاف با گروه های چپ و برخورداری از رای ممتنع احزاب عربی، اکثریت ۶۱ کرسی را برای خود به وجود آورد.

تلاش کنونی نتانیاهو آن است که یک حزب راستگرای مذهبی را به نام “هبیت هیهودی” به سوی خود بکشاند. احزاب راستگرای دیگر اعلام کرده اند که به طور جداگانه و مستقل در انتخابات شرکت خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که لیکود بتواند با برخورداری از حمایت این احزاب، دولت بعدی خود را تشکیل دهد

مساله دیگری که ممکن است بر بخت نتانیاهو برای تشکیل کابینه بعدی تاثیر منفی بگذارد، آن است که دادستان کل کشور در هفته های آینده او را برای “استماع قضایی” برای بررسی چهار پرونده تخلفات قانونی، دعوت کند. این استماع پیش از تصمیم گیری دادستان کل در مورد ارائه کیفرخواست صورت می گیرد، ولی به هیچوجه دلیل محرم بودن فرد محسوب نمی شود و این احتمال وجود دارد که پس از برگزاری استماع، دادستان کل تصمیم به بستن پرونده را بگیرد. ولی حتی اگر چنین تصمیمی گرفته شود، پیش از موعد برگزاری انتخابات نخواهد بود.

سه تن شخصیت های ردیف اول حزب توانمندی اسرائیل که کشور را به لرزه سیاسی در آورد، روسای پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل هستند که همگی به نیکنامی و توانایی اجرایی شهرت دارند.

اگر آن ها بتوانند به قدرت برسند، ممکن است شماری از قوانینی را که در دولت لیکود از تصویب گذشته و به اصول دموکراسی آسیب میرساند باطل شود. یکی از این قوانین “قانون ملیت” نام دارد که در آن اسرائیل کشور یهودیان خوانده شده و اصل تساوی حقوق اقلیت های غیر یهودی در آن ذکر نشده است. این قانون با اعتراض شدید شهروندان عرب روبرو گردید.

سه تن ژنرال های نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل، ژنرال بنی گانتس، ژنرال موشه یعولون و ژنرال گابی اشکنازی هستند که در سه دوره گذشته، یکی پس از دیگری فرمانده کل ارتش بوده است.

یادآوری می شود که این نخستین بار نیست که امیران نیروهای ذخیره ارتش، این چنین به طور دسته جمعی وارد عالم سیاست می شوند و حتی ممکن است حکومت کشور را به دست گیرند.

در جامعه اسرائیلی، که امیران ارتش پیش از آن که به سن پنجاه سالگی برسند، ارتش را ترک می گویند و جزو نیروهای ذخیره معرفی می شوند، بسیاری از آن ها وارد سیاست شده و یا به ریاست کمپانی های بزرگ گزیده می شوند. ولی تجربه نشان داده که برجسته بودن در انجام وظایف ارتشی، ضامن آن نیست که این امیران، در صحبه سیاست نیز بتوانند به همان اندازه موفق باشند.

یکی از پیامدهای این تحول مهم سیاسی آن است که ممکن است احزاب چب اسرائیل و همچنین حزب کارگر که بنیانگذار اسرائیل بوده و مدت چند دهه مدیریت کشور را در دست داشته، از صحنه سیاسی حذف شوند.

طبق قانون انتخابات در اسرائیل، هر حزبی که بتواند آراء کافی برای چهار کرسی به دست آورد، از ورود به پارلمان محروم می گردد و این احتمال وجود دارد که حزب کارگر کمتر از شش کرسی کسب کند و حزب  چپ گرای “مرتس” حتی به چهار کرسی نیز نرسد و نتواند وارد پارلمان گردد.

احزاب عرب اسرائیل که در پارلمان کنونی سیزده کرسی دارند، دچار انشعاب شده اند و هر یک از چهار حزبی که این اتحاد را تشکیل می داد، در انتخابات پیش رو به طور جداگانه وارد کارزار خواهد شد.

 

یک دیدگاه

  1. زنده باد احزاب راستگرا gad save the conservatives gad wants far right policiesراستگراهای مذهبی کلیمی، با هم علیه چپهای فرعونی متحد شوید

Comments are closed.