دو دانشگاه اسرائیلی در ردیف بزرگترین مراکز علمی جهان از نظر نوآوری های تکنولوژی و فنی قرار دارند

دو دانشگاه اسرائیلی در ردیف بزرگترین مراکز علمی جهان از نظر نوآوری های تکنولوژی و فنی قرار دارند

 

دو دانشگاه و مرکز علمی در اسرائیل، از نظر تعداد نوآوری های علمی و تکنولوژی، در شمار برجسته ترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند. این نوآوری ها به صورت “پاتنت” و حق انحصاری، در دنیا ثبت شده و کمپانی های بزرگ جهان، با پرداخت مبالغ کلان، یان نوآوری ها را خریداری کرده و به تولید آن پرداخته اند.

سخن از دانشگاه تل آویو در مرکز اسرائیل و دانشگاه فنی تخنیون در شمال کشور است که در سال های اخیر در فهرست صد دانشگاه برتر جهان نیز قرار داشته اند.

مقامات علمی اسرائیل گفتند که دانشگاه تل آویو در سیزده سال اخیر، به ۶۴۰ نوآوری علمی دست یافته که آن را به ۵۳۱ کمپانی بزرگ جهان فروخته که حدود هشت میلیارد دلار ارز خارجی وارد اسرائیل کرده و کمک بسیار بزرگی برای گسترش دانشگاه تل آویو و فعالیت های علمی و تکنولوژی آن بوده است.

در فهرستی نیز که به طور رسمی در ایالات متحده انتشار یافته آمده است که در سال میلادی گذشته دو دانشگاه اسرائیلی تخنیون و تل آویو در فهرست یکصد دانشگاه برتر جهان از نظر نوآوری های علمی و فنی قرار داشته اند.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، دانشمندان ایرانی نیز در دانشگاه های کشور از شهرت و محبوبیت جهانی، از نظر شمار پژوهش های فنی که هر سال انتشار می دهند، قرار دارند. ولی به علت سرکوبگری های رژیم ایران، استعداد این دانشمندان به هدر می رود. استادان دانشگاه های ایران، در شمار بالاترین انتشار دهندگان مقاله های پژوهشی در سال های اخیر قرار داشته اند.

از هنگام به روی کارآمدن حکومت اسلامی و آن چه که “انقلاب فرهنگی” نامیده شد، صدها نفر از دانشمندان ایران از دانشگاه ها اخراج گردیدند و بسیاری دیگر نیز ناچار به ترک وطن شدند.

از میان دانشمندانی نیز که در ایران مانده اند، بخش بزرگی از آنان به برنامه های اتمی و موشکی انتقال یافته اند که کاربرد غیرنظامی ندارد.