دو شرکت اسرائیلی، ماسک ضد رخنه یابی ویروس می سازند که به زودی به بازار می آید

در اسرائیل مردی که همسرش از چین بازگشته، و در ایران دو بانو که از مرزهای شمالی وارد آذربایجان شده اند، به این ویروس گرفتار آمده اند

با شدت گرفتن نگرانی های جهانی در مورد گسترش ویروس کرونا که به سرعت در نقاط مختلف دنیا شیوع پیدا می کند، دو شرکت اسرائیلی اعلام کردند که در یک تلاش مشترک، به موفقیت هایی در ساخت نوعی ماسک نائل شده اند که روی بینی و دهان وصل می شود و از ورود ویروس کرونا و یا هر نوع میکروب یا ویروس دیگری به بدن جلوگیری میکند. این دو شرکت با نام های سونویا  Sonovia و ارگمن Argaman امیدوارند که محصول خود را هرچه زودتر به بازار عرضه کنند.

در ایران و اسرائیلی، این نگرانی که ویروس کرونا موجب گرفتن قربانیانی شود، هر روز شدت می گیرد. در اسرائیل مردی که همسرش از چین بازگشته، و در ایران دو بانو که از مرزهای شمالی وارد آذربایجان شده اند، به این ویروس گرفتار آمده اند.

شرکت هواپیمایی اسرائیلی العال، همانند بسیاری از شرکت های هواپیمایی دیگر جهان، پروازهای خود را به شهرهایی در چین که بیم شیوع بیماری می رود، متوقف ساخته است.