دو فلسطینی در جریان رویارویی با نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند

گروه تروریستی حماس که قدرت را در غزه به دست دارد، دوباره یک رشته تظاهرات خشونت بار علیه اسرائیل در نزدیکی خط مرزی ترتیب داد که در جریان آن یک جوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همچنین دو تن دیگر در جریان تلاش سربازان اسرائیلی برای جلوگیری از هجوم آوردن تظاهرکنندگان به داخل خاک اسرائیل زخمی شدند. در جریان درگیری های خشونت بار صدها فلسطینی با ارتش اسرائیل در نزدیکی شهر شِخِم (نابلس) نیز یک جوان فلسطینی هلاک شد.

در حادثه خشونت بار در مرز اسرائیل با نوار غزه، دو گروه از فلسطینی ها در دو نقطه مختلف به مرز اسرائیل نزدیک شده و قصد پاره کردن تورهای سیمی را داشتند. ارتش اسرائیل ناچار به تیراندازی شد. یکی از افرادی که دیگران را به خشونت بیشتر تحریک می کرد از پای درآمد و دو تن دیگر که به او کمک می کردند زخمی شدند.

تظاهر کنندگان سنگ و چوب به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب می کردند و در شعارهای خود خواهان نابودی اسرائیل بودند.

در نزدیکی شهر شِخِم (نابلس) در کرانه باختری، درگیری هنگامی آغاز شد که سربازان اسرائیلی قصد دو تن را به ظن عملیات تروریستی داشتند و از سوی یک گروه فلسطینی ها خشمگین مورد حمله قرار گرفتند. تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و عملیات خشونت بار می کوشیدند سربازان را از بازداشت افراد تحت تعقیب باز دارند. سربازان ناچار به تیراندازی شدند که در جریان آن یک فرد کشته شد. هفته پیش نیز یک جوان فلسطینی در کرانه باختری، در جریان رویارویی با سربازان اسرائیلی کشته شد.

در شهر حبرون (الخلیل) که در چهل کیلومتری جنوب اورشلیم قرار دارد، سربازان اسرائیلی سه دختر فلسطینی را بازداشت کردند که چاقوهای بزرگ آشپزخانه را در زیر لباس خود پنهان ساخته و قصد داشتند سربازان اسرائیلی را مضروب کنند. این سه تن ۲۳ ساله، ۱۸ ساله و ۱۵ ساله هستند.