دو فلسطینی متعرض، در رویارویی با سربازان اسرائیلی هلاک شدند

در جریان نزاع بین آبادی نشینان اسرائیلی و اهالی یک روستای فلسطینی در کرانه باختری، سربازان اسرائیلی ناچار به دخالت شدند تا طرفین را از هم جدا سازند. هنگام تلاش سربازان به هدف برقراری آرامش، یک جوان فلسطینی که قصد داشت بطری آتش زا به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کند، هدف قرار گرفت و از پای درآمد.

آبادی نشینان می گویند که فلسطینیان قصد تعرض به محل سکونت آنان را داشتند، ولی فلسطینیان می گویند که آبادی نشینان آنان را مورد حمله قرار داده اند.

در یک حادثه دیگر درگیری و آشوب، این بار در محله عرب نشین شهر حبرون (الخلیل)، گروهی از جوانان فلسطینی قصد داشتند یک گروه از سربازان اسرائیلی را مورد تعرض قرار دهند که با اقدام متقابل روبرو شدند. سربازان ناچار به تیراندازی گردیدند و یک فلسطینی هلاک شد. این فلسطینی یک بطری آتش زا به دست داشت که می خواست آن را به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کند.

در یک حادثه دیگر، سربازان اسرائیلی ماجرای نابود کردن بیست درخت زیتون متعلق به فلسطینی ها را بررسی می کنند. احتمال آن می رود که آبادی نشینان اسرائیلی مسوول این برهکاری هستند. ارتش اسرائیل می کوشد عاملان این اقدام خرابکارانه را شناسایی کرده و مرتکبین را به دادگاه بکشاند.