دو مقام نظامی آمریکایی در تایید سخنان پرزیدنت ترامپ: ادامه تعرضات نیروی دریایی سپاه ، ممکن است پاسخ “مرگبار” داشته باشد

دو تن از مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده، هشدارهای پرزیدنت ترامپ را علیه تعرضات سپاه پاسداران در خلیج فارس مورد تاکید قرار دادند، ولی درباره چگونگی و جزئیات عملی این هشدار سخنی نگفتند.

پرزیدنت ترامپ دو شب پیش (سه شنبه) در واکنش به این خبر که قایق های سپاه پاسداران در اب های خلیج فارس تا فاصله ده متری به رزم ناوهای آمریکایی نزدیک شده و به نمایش های رزمی پرداخته اندف هشدار داده بود که اگر این گونه تحریکات تکرار شود، وی دستور داده است که ناوهای آمریکایی به روی این شناورها آتش بگشایند و آن ها را غرق کنند.

سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح ایران، هنوز پاسخ مشخصی به این تهدیدها نداده اند، ولی به سور کلی گفته اند که رژیم ایرن حق خود می داند در آب های خلیج فارس به هر اقدامی که تامین کننده امنیت و منافع خویش باشد، دست بزند.

سپاه پاسداران، بی آن که به اظهارات مقامات آمریکایی در مورد نزدیک دشن شناورها توضیحاتی بدهد، ادعا کرد که ناوگان آمریکایی پیشتر مزاحم یک کشتی ایرانی گردیده و آن را مورد بازپرسی قرار داده بود.

ژنرال جان هایتن معاون فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، در واکنش به سخنان هشدار دهنده پرزیدنت ترامپ گفت: «تمامی نیروها و تاسیسات ایالات متحده حق دفاع از خویش را دارا می باشند و مفهوم آن است که ایالات متحده حق دارد در صورت برخورد با یک نیت تهاجمی و یا اقدامی تخاصمی، به آن پاسخ دهد و حتی به واکنش مرگبار دست بزند».

ژنرال هایتن که در کنفرانس رسانه ای پرزیدنت ترامپ، هنگام بیان هشدار علیه عملیات تعرضی شناورهای سپاه پاسداران حضور داشت، در ادامه سخنان خود، و به ویژه برای توضیح مفهوم واژه “مرگبار” گفت: «ارتش آمریکا نرگاه نیاز باشد، با واکنش مرگبار به تعرضات پاسخ خواهد داد تا از خود دفاع کند». او گفت: «قضیه واقعا به همین سادگی است و کسی نباید نسبت به این حق فرماندهان نظامی آمریکا تردید داشته باشد که حق دفاع را عملی کنند و نسبت به عملیات تعرضی واکنش دفاعی نشان دهند».

آگاهان می گویند که این سخنان مقام ارشد نظامی ایالات متحده جنبه کلی دارد و به جزئیات واکنش احتمالی ایالات متحده در برابر ادامه عملیات تحریک آمیز سپاه پاسداران اشاره ای نمی کند.

معاون وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفت: «رژیم ایران می کوشد ایالات متحده را در برابر یک چالش قرار دهد و سخنان پرزیدنت ترامپ پاسخی به این چالش است و لازم بود که پرزیدنت ترامپ این پیام را به آگاهی سران ایران برسانند و دیگران نیز باید درک کنند که این، یک پیام بسیار جدی می باشد».