دو پریچهرۀ اسرائیلی در مسابقات بین المللی زیباترین مانکن جهان در کشور کمونیستی چین شرکت می کنند

آیا این دو مانکن اسرائیلی بخت پیروزی هم دارند

معمولا، کمونیسم، با زیبابی و زیباپرستی به آسانی کنار نمی آید. از دیدگاه مرامی کمونیستی، آنانی که به دنبال زیبایی می روند، از شور و شوق انقلابی دور می شوند و این در حالی که انسان انقلابی، باید همه چیزش را در راه انقلاب قربانی کند.

التبه، در مورد چین و دیگر کشورهای کمونیستی مانند کره شمالی دیدیم که بزرگترین دستاورد این شیوه کمونیستی، افزایش فقر و محنت است.

ولی اکنون ما با سیاست و ایدئولوژی کاری نداریم، بلکه می خواهیم از زیبایی سخن بگوئیم و از مسابقه جهانی زیباترن مانکن لباس که قرار است در پکن برگزار شود.

از اسرائیل، دو بانوی جوان و زیبا برای حضور در این مسابقه جهانی به پکن فرستاده شده اند. عکس های این دو تن، و ده ها نفر دیگر از زیباچهره گان کشورهای دیگر را در این صفحه مشاهده کنید و تصمیم بگیرید که اگر شما در هیات داوران بودید، به کدامیک رای می دادید؟

دو دختر مانکن اسرائیلی کدامیک زیباتر است

یک دیدگاه

  1. درود.سپاس ازوب سایت زیبای رادیس.
    ای کاش تصویربزرگ وشفاف بود.
    رای من دخترخانم زیبایی است که قامت بلندتری دارند.
    آرزومند برقراری دوباره پیونددوتمدن کهن اسراییل وایران هستم.
    درپناه خدای محمدوموسی باشید،که یگانه خدای عالم هست.

Comments are closed.