دکتر جلالی در پیامی، فیلم “اعترافات” خود را ساختگی خواند و گفت با موساد ارتباطی نداشته است

 

دکتر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی که حکومت اسلامی ادعا می کند که به جاسوسی برای “موساد” (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) اعتراف کرده و فیلم آن از تلویزیون حکومت پخش شد، در یک فایل شنیداری، و یا احتمالا مکالمه ای که از زندان با یکی از بستگان خویش داشته، تاکید می کند که این اعترافات ساختگی بوده است. دکتر جلالی چند هتفه پیش نیز از طریق پیامی از داخل زندان، به بستگان خویش هشدار داده بود که اگر اعترافاتی از او پخش شود، ساختگی خواهد بود و نباید باور کرد.

طبق اطلاعاتی که از ایران رسیده، این مکالمه تلفنی روز دوشنبه (پریروز) صورت گرفته و درست یگ روز پس از پخش “اعترافات” او از تلویزیون دولتی ایران، انجام شده است.

در برنامه تلویزیونی با نام “تیشه بر ریشه”، دکتر جلالی ظاهرا اعترافاتی می کند که در راستایادعاهای وزارت اطلاعات رژیم است، که به موجب آن او اطلاعاتی را در اختیار موساد اسرائیل گذاشته تا بتواند چند پژوهشگر اتمی ایران را ترور کند.

حکومت اسلامی ایران اکنون چند سال است که چنین اتهاماتی را بر اسرائیل وارد می آورد تا بهانه و توجیهی برای ادامه برنامه های اتمی خود و شعارهای “مرگ بر اسرائیل” داشته باشد.

دکتر جلالی در پیام شنیداری خود تاکید می کند که در هیچ یک از بازجوئی ها، به انتقال اطلاعات اتمی به بیگانگان اعتراف نکرده است. او می گوید که اصولا اطلاعاتی در این زمینه نداشته که در اختیار دیگران بگذارد.

دکتر جلالی به دعوت دانشگاه تهران و برای شرکت در یک همایش علمی به ایران دعوت شده بود ولی چنین به نظر می رسد که رژیم او را طعمه خوبی برای اجرای توطئه های خود تشخیص داده بود.

به گفته منابع خبری، دکتر جلالی در این مکالمه تلفنی از داخل زندان، کل مطالبی را که در “اعترافات تلویزیونی” بیان کرده دورغ توصیف می کند  و می گوید برای آن که وی را وادار به “اعتراف” کنند، برای مدت طولانی وی را در سلول انفرادی نگاه داشتند تا استقامتش را در هم شکنند.

دکتر جلالی گفت که در تمام طول زندان انفرادی، به وی اجازه ندادند با وکیل مدافع خویش و یا با کسی از افراد خانواده خود تماس داشته باشد. وی می گوید که ده ها بار او را تهدید جانی کرده و همچنین گفته اند که به افراد خانواده اش آسیب خواهند رساند.

در ادامه پیام تلفنی گفته شده که او را با فشار روحی و روانی بسیار ناچار ساختند جلوی دوربین بنشیند و متن “اعترافاتی” را که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود بازگو کند.

او می گوید: «درست پیش از آغاز فیلمبرداری تلویزیونی بازجوها لباس های مرا آوردند و قسم خوردند که دو ساعت پس از پایان فیلمبرداری مرا آزاد خواهند کرد تا بتوانم به سوئد باز گردم».

همانگونه که گفته شد، دکتر جلالی چندی پیش هشدار داده بود که اگر فیلمی از او پخش شود، همگان بدانند که ساختگی بوده است.

او در پیام تلفنی گفته است که در هیچ لحظه ای از فیلم “اعترافات” نگفته است که برای موساد جاسوسی می کرده و یا کوچکترین ارتباطی با موساد داشته است. بلکه گفته است که افرادی در چارچوب یک همکاری علمی در یک پروژه “حوادث غیرمترقبه” وابسته به سازمان های امنیت اروپا کار می کردند – ولی خود او هیچگاه نگفته که اطلاعاتی را به این افراد منتقل می کرده است. او تاکید می کند که اصولا اطلاعاتی نیز نداشته که در اختیار دیگران بگذارد.

شماری از کاربران فضای مجازی نیز نوشته اند که پروژه سازمان امنیت اروپا مدت ها پس از انجام “ترور دانشمندان هسته ای” ایران مطرح شده و بنابراین اتهامات علیه دکتر جلالی در این زمینه، نمی تواند پایه و اساسی داشته باشد.

درباره دکتر احمد رضا جلالی، این گزارش را نیز از همکارمان مرتضی لطفی بشنوید: