دکتر صادق زیبا کلام در یک سخنرانی: «دلیلی برای خصومت ایران با اسرائیل وجود ندارد و باید متوقف شود»

دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران و تحلیلگر مسائل داخلی و بین المللی ایران، در سخنرانی برای دانش آموزان آمریکایی، از جمله گفت که ملت ایران با یهودیان و یا مردم اسرائیل نزاعی ندارد و این ستیز، حتی در اوائل انقلاب بخشی از دکترین سیاست خارجی رژیم نبود، ولی به تدریج به یکی از مرکزی ترین دلمشغولی های رژیم مبدل گردید.

دکتر زیبا کلام که از تهران، با بانو هرود مدرس ایرانی در ایالات متحده سخن می گفت، همچنین اظهار داشت که ملت ایران به خاطر این ستیز با اسرائیل از جانب رژیم، زیان های بسیار متحمل گردیده است. او تاکید کرد که عامه مردم ایران هیچ خصومتی با اسرائیل ندارند و اگر در گذشته گروه های مذهبی و جناح چپ در ایران نسبت به اسرائیل ابراز خصومت می کردند، به تدریج به این اشتباه خود پی بردند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش های دیگر گفت که ایران باید به طور اصولی، نه تنها با اسرائیل، بلکه با همه کشورهای جهان مناسبات دوستانه و روابط همکاری داشته باشد. قرار است این مصاحبه به زبان انگلیسی ترجمه شود و در اختیار دانش آموزان همه مدارس ایالات متحده قرار گیرد.