دکتر مصطفی معین: کورونا را به موضوع سیاسی، بازرگانی و اسلامی مبدل ساختند و موجب مرگ بیماران گردیدند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در ایران، مصطفی معین، حکومت را متهم ساخت که جریان واکسیناسیون مردم را به یک مساله سیاسی مبدل ساخته و موجب مرگ هزاران نفر از مردم ایران شده است.

معین بی آن که از خامنه ای نام برد، گفت که یکی از علل تاخیر در مصون ساختن مردم در برابر کورونا، این بود که به آن جنبه ایدئولوژیک دادند و سپس آن را به یک موضوع سیاسی نیز مبدل ساختند.

اشاره دکتر معین به آن بود که علی خامنه ای با این ادعا که آمریکا می خواند ژن هایی به واکسن وارد کند که موجب عقب ماندگی یا مسمومیت آنان گردد، دستور داده بود که واکسن های ساخت ایالات متحده و بریتانیا وارد ایران نشود – و این در حالی که واکسن های فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون، بهترین واکسن های جهان شناخته شدند و بیش از یک میلیارد واحد آن در سراسر جهان تولید شد.

منظور رئیس شورای عالی نظام پزشکی از سیاسی کردن واکسیناسیون، اشاره به این موضوع بود که سپاه پاسداران به هدف دریافت یک میلیارد دلار پول از خزانه ملت به بهانه پیش فروش کردن واکسن، در واردات واکسن های خارجی اخلال کرد تا فرصت داشته باشد واکسن خود را تولید کند و بازار ایران را به انحصار در آورد. ولی پس از یک سال وقت گذرانی، اعتراف کردند که قادر به تولید واکسن نیستند. سپاه پاسداران، حتی دو نهاد با سابقه واکسن سازی ایران، به نام انستیتو پاستور و مرکز رازی را از تلاش برای تولید واکسن محروم ساخت تا شاید بتواند بازار واکسن سازی ایران را در انحصار خود بگیرد و بالاخره ابراز ناتوانی کرد، ولی موجب قتل هزاران نفر ایرانی گردید که واکسن دریافت نکردند.

همچنین ماموران علی خامنه ای، برای آن که خشم ملت را علیه دولت حسن روحانی برانگیزند، در واردات واکسن کارشکنی کردند. ولی اکنون که دولت رئیسی به روی کار آمده، ادعا می کند که در ظرف یک هفته توانسته است بیش از پنج میلیون واکسن تزریق کند، امری که با ناباوری همگان روبرو شده است.

دولت رئیسی همچنین ادعا می کند که میلیون ها واحد واکسن وارد ایران ساخته، ولی صف های طولانی همچنان در کنار مراکز تزریق دیده می شود و شماری از متقاضیان، پس از ساعت ها انتظار در صف، بدون واکسن به خانه باز می گردند.

دکتر معین به بخش دیگری از سیاست بازی های رژیم در تزریق واکسن اشاره کرد و آن، ترویج راهکاری کهنه به نام “طب اسلامی” است که شیادانی وارد صحنه شدند و ادعا کردند که بدون تزریق واکسن و به شیوه های به ظاهر برگرفته از “طب اسلامی” می تواند بیمار را معالجه کنند و این در حالی که ادعای آنان یک ترفند زیر شعار علیم بوده است.

وزیر کنونی بهداشت نیز این شیاد بازی را مورد تایید قرار داد و گفت شماری از افراد با استدلال های بی پایه می خواهند مردم را از دریافت واکسن منصرف سازند.