دگرباشان اسرائیل و حامیان آنها، بزرگترین راهپیمایی را ، با نگرانی امنیتی، در اورشلیم برگزار کردند

رژه دگرباشان اسرائیل وحامیان آنها در اورشلیم

“دگرباش” به افرادی گفته می شود که دارای گرایش های عاطفی و جنسی متعارف نیستند و زنان و مردان همجنس باز و همچنین مردان زن نما و زنان مرد نما را نیز شامل می شود. در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته جهان، این گرایش قوت می گیرد که دگرباشان نیز انسان های عادی هستند که گرایش های متفاوتی دارند و باید از تساوی حقوق و آزادی شایسته هر انسان برخوردار باشند.

اسرائیل در سال های اخیر در این زمینه گام های بلندی برداشته است و هر سال دگرباشان چندین راه پیمایی رنگارنگ در تل آویو و اورشلیم برگزار می کنند که هزاران نفر در آن ها شرکت می جویند و با دگرباشان ابراز همبستگی می کنند.

ولی برگزاری چنین راهپیمایی در اورشلیم، با ابراز مخالفت شدید دین مداران تعصب گرا قرار گرفت و تهدیدهایی علیه شرکت کنندگان در آن شنیده شد. آن ها می گویند که دگرباشی، نه تنها از نظر قوانین دینی یهود گناه محسوب می شود، بلکه اورشلیم شهر مقدس است و باید از این گونه به اصطلاح “نجسی ها” به دور باشد.

چهار سال پیش افراد متعصب به این راهپیمایی حمله بردند و یک دختر شانزده ساله اسرائیلی که خود دگرباش نبود، ولی از آنها حمایت می کرد، کشته شد.

پلیس اسرائیل این بار برای حفظ نظم، دوهزار و ششصد تن از افراد خود را بسیج کرده بود و چهل و نه نفر را که بیم می رفت به راهپیمایان آزار برسانند بازداشت کرد. ولی راهپیمایی با امنیت کامل برگزار شد. در جیب یکی از بازداشت شدگان چاقو به دست آمد.

تازگی راهپیمایی امسال، حضور وزیر دادگستری جدید اسرائیل بود که “امیر اوحانا” نام دارد و هفته پیش از جانب بنیامین نتانیاهو منصوب شد و یک دگرباش علنی می باشد.

یک روحانی یهودی که همجنسگرایی را گناه کبیره می داند، در برابر عکس دختر شانزده ساله اسرائیلی که به دست تعصب گرایان ضد دگرباشان، به قتل رسید

یک دیدگاه

  1. از دیدگاہ من دِگَرباشھا حقِ انتخاب دارند اما شایسته نیست که راھپیمایی کنند، چون که سببِ تبلیغ آن میشوند۰ حقِ ھمه باید رعایت بشه اما حقِ پروردگار بیھمتا را که نَه تنها اسرائیل بلکه ھمه جهان مال اوست ھم نباید از یاد بُرد و میبایست رعایت بشه۰ ھیچکس را نمیتوان به زور واردِ بهشت کرد، پس نباید به این دلیل با بی دینھا با خشونت رفتار بشه۰

Comments are closed.