دیدار خامنه ای و قاسم سلیمانی با شطرنج بازی که با اسرائیل مسابقه نداد، چهره ریاکارانه رژیم را دوباره آشکار کرد

دیدار خامنه ای و قاسم سلیمانی با شطرنج بازی که با اسرائیل مسابقه نداد، چهره ریاکارانه رژیم را دوباره آشکار کرد

رسانه های حکومت اسلامی ایران خبر دادند که نه تنها علی خامنه ای شطرنج بازی را به حضور پذیرفت و او را مورد تفقد قرار داد که دستور رژیم را اجرا کرده و حاضر نشده با شطرنج باز جوان اسرائیلی مسابقه بدهد، بلکه این جوان، به حضور سردار اعظم قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز دیدار کرد و از تفقد و نوازش او نیز برخوردار شد.

پرسش در آن است که بازی شطرنج که یک ورزش مغزی است، با سیاست و جنگ و سپاهیگری و تهدید چه رابطه ای دارد که قاسم سلیمانی هم وارد جریان می شود و به آن شطرنج باز جوان آفرین می گوید که از فرمان رژیم پیروی کرده و به بهانه های مختلف حاضر به رقابت با شطرنج باز اسرائیلی نشده است.

بی تردید، شطرنج باز ایرانی، در دل خود، نسبت به رژیم ابراز نفرت می کند که چرا به او اجازه نداده اند استعداد خود را به نمایش بگذارد و برای کشور خود افتخار بیافریند.

حکومت ایران، در مورد خودداری از بازی ورزشکارانش با رقیبان اسرائیلی، به ترفند متوسل می شود. رژیم به صراحت نمی گوید که حاضر به رویارویی ورزشی با اسرائیل نیست. بلکه هربار به ورزشکار ایرانی دستور می دهد خود را به مریضی بزند، و به اصطلاح “تمارض” کند تا بتواند بهانه ای برای خودداری داشته باشد. زیرا اگر رژیم راستش را بگوید و اعلام دارد که به علت تنفر از اسرائیل، حاضر به این رقابت ورزشی نیست، از همه فدراسیون های جهانی اخراج خواهد شد. رژیم ایران تا کنون چند بار در این زمینه از فدراسیون های بین المللی هشدار گرفته، ولی در رفتار خود تغییری نداده است.

روسای ورزشی حکومت ایران، به رژیم هشدار داده اند که این شیوه نمی تواند ادامه یابد. یکی از سرپرستان رشته های کشتی و جودو در ایران، که بعد ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند، از خامنه ای خواسته بود راستش را بگوید و اعلام دارد که حکومت ایران از مسابقه با اسرائیل روی می گرداند، و در این راستا، از این پس به دروغگویی روی نیاورد.

گزارش بیشتری را در این زمینه می شنویم

مدیر یکی از فدراسیون های ورزشی ایران، اخیرا حتی پا فراتر نهاده و وارد امور سیاسی شده و ادعا کرده بود که اسرائیل تا پیش از برگزاری مسابقات آینده المپیک، از صفحه روزگار محو خواهد شد.

یک دیدگاه

Comments are closed.