دیدار رهبران جامعه یهودیان آمریکا با سران عربستان، دولت ریاض را به اورشلیم نزدیک تر می‌سازد

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی

شماری از رهبران جامعه یهودیان ایالات متحده فاش ساختند که هفته پیش دیداری با رهبران عربستان سعودی در شهر ریاض داشته اند و از پذیرایی گرم برخوردار شده اند و این امر می تواند زمینه ساز نزدیکی بیشتر بین دولت های ریاض و اورشلیم، و حتی شناسایی احتمالی کشور اسرائیل توسط دولت عربستان باشد.

در دیدار از ریاض پنجاه و پنج از رهبران اکثر نهادهای پرنفوذ یهودی در ایالات متحده حضور داشتن و چند دیدار محرمانه و خصوصی بین رئیس کل سازمان های یهودی و رهبران عربستان به عمل آمد که بسیار دوستانه بود.

خبر انجام این دیدارهای مهم پس از ورود اعضای هیات به اسرائیل افشا گردید. احتمال می رود که آن ها به طور مستقیم از ریاض به اسرائیل پرواز کردند، ولی این خبر هنوز از جانب مقامات رسمی تایید نشده است.

این هیات بزرگ یهودی به دعوت دربار سلطنتی عربستان راهی ریاض شد. به درخواست دولت عربستان، انجام این سفر تا هنگام ورود اعضای هیات به اورشلیم، محرمانه نگاه داشته شد.

برخی اعضای هیات گفتند که از سخنان رهبران عربستان چنین بر می اید که آنان خواهان نزدیکی بیشتر به اسرائیل هستند و در همان حال می کوشند از طریق میزبانی هیات بلندپایه یهودیان آمریکایی، به دولت واشنگتن نزدیکتر گردند و از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

منابع خبری گفتند که در دیدار بین اعضای هیات و رهبران عربستان، یک رشته امور منطقه ای مطرح شد که مهمترین آن ها تهدیدهای حکومت اسلامی ایران علیه عربستان سعودی و امیرنشین ها بود. این گزارش که کارشناسان سازمان ملل نیز تایید می کنند که حمله موشکی علیه تاسیسات نفتی آرامکو در شرق عربستان توسط حکومت ایران صورت گرفته، نشان می دهد که رژیم تهران عملا در حال جنگ با عربستان و امیرنشین ها می باشد و این واقعیت، آن ها را به سوی همکاری بیشتر با اسرائیل می کشاند.

آشنایان امور گفتند که هم اکنون رهبران جامعه یهودیان ایالات متحده تلاش می کنند مقدمات یک دیدار بلندپایه بین رهبران اسرائیل و عربستان را فراهم سازند. هدف آن است که این دیدار بین ولیعهد عربستان و نخست وزیر اسرائیل انجام گیرد و به صورت علنی باشد. ولی بعید می نماید که رهبران عربستان در حال حاضر چنین آمادگی را داشته باشند.