دیدار وزیر خارجه اسرائیل با رئیس جمهور اوکراین؛ «توافق» برای همکاری مشترک علیه رژیم ملایان