دیدار پرزیدنت بایدن از خاورمیانه و احتمال افزایش یا کاهش بروز جنگ با ایران، مهمترین موضوع “آدینه با منشه امیر”

 

بخش عمده پرسش و پاسخ در برنامه “آدینه با منشه امیر” این بار به بازدید پرزیدنت بایدن از اسرائیل و سفر او به عربستان و مشاوراتش با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فار بود.

خانم نگار نازنین تهیه کننده و مجری این برنامه، از آقای امیر پرسش های مختلفی را در این زمینه عرضه کرد و وی جوانب مختلف رویدادها و اظهارات و مراسم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

این پرسش مطرح است که آیا این دیدار می تواند رژیم ایران را  را از ادامه تعرض و تهدید باز دارد و یا به عکس خطر درگیری منطقه ای را افزایش خواهد داد؟

در ادامه این برنامه، شماری از رویدادهای مهم داخل ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه این پرسش مطرح شد که چرا رژیم در اوج اعتراض های مردمی نسبت به مشکلات معیشتی، بجای آن که بکوشد این معضلات را حل کند، به اقدامات گسترده تری برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کرده که نتیجه آن هم، افزایش اعتراضات مردمی است و کمکی به بهبود وضع نمی کند.

این برنامه با یک کلیپ جالب به عنوان حسن ختام، به پایان می رسد.