“دیده بان سازمان ملل”: نهادهای وابسته به سازمان ملل، نسبت به پدیده های یهودستیزانه و ضد اسرائیلی اهمال می کنند

یک نهاد دیده بان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را متهم ساخت که پدیده های یهودستیزی  و انکار هولوکاست را نادیده می گیرند و نسبت به خطرات آن بی اعتنایی می کنند. در همین زمینه، آگاهان می گویند که بسیاری از تهادهای بین المللی کوچکترین مطلب مربوط به فلسطینی ها را که جنبه ضد اسرائیلی داشته باشد، بزرگ می کنند، ولی در همان حال تعرضاتی را که نسبت به اسرائیل و یا یهودیان رخ می دهد، نادیده می گیرند.

نهادی با نام “دیده بان سازمان ملل” که مرکز آن در ژنو است، نتایج پژوهش خود را در همایشی با حضور نمایندگان پارلمان اسرائیل عرضه کرد.

این گزارش در حالی انتشار می یابد که پدیده های یهودستیزی در بسیاری از کشورهای اروپایی بالا می گیرد – که یک علت آن بروی کار آمدن برخی دولت های ناسیونالیستی افراطی در برخی کشورهاست. ولی به موازات آن، مهاجرت بیش از یک میلیون نفر از کشورهای اسلامی و عربی و افریقایی به کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان، نوع جدیدی از یهودی ستیزی و مبارزه با اسرائیل را نیز به آن قاره کشانده است.

در گزارش امروز (سه شنبه) که در رسانه های آلمانی انتشار یافته، آمده است که روحانی اعظم یکی از شهرهای آلمان گفته است که تقریبا هر روز هنگامی که از خیابان می گذرد، مورد توهین گروهی از مهاجران کشورهای عرب و اسلامی قرار می گیرد که نه تنها به یهودیت توهین می کنند، بلکه به اسرائیل نیز دشنام می دهند.

او گفت که فرزندش بیم دارد کلاه کوچک دینی را که “کیپا” نامیده می شود، در خیابان بر سر گذارد و آن را زیر کلاه معمولی پنهان می سازد و هم زمان از پدرش می خواهد که با لباس ویژه روحانیون یهودی به خیابان نیاید.

در گزارش “دیده بان سازمان ملل” گفته شده که بررسی ها و مقایسه های نشان می دهد که هرگاه موضوعی به یهودیان یا اسرائیل ارتباط پیدا می کند، نهادهای وابسته به سازمان ملل به جهت گیری غرض آلود می پردازند و رفتاری غیردوستانه نسبت به یهودیان و اسرائیل دارند.

یک تحلیلگر در این رابطه گفت: اکنون دو هفته است که اهالی جنوب سوریه مورد تعرض بیرحمانه ارتش سوریه و نیروهای قدس و حزب الله لبنان و نیروی هوایی روسیه قرار دارد و دائما بمباران می شوند و جانشان را از دست می دهند و از گرسنگی و کمبود آذوقه رنج می برند، ولی آن چه نهادهای سازمان ملل را به خود مشغول داشته، کمبود آذوقه در نوار غزه است که علت آن ادامه تجاوزکاری سازمان های ترور علیه اسرائیل و اقدامات دفاعی اسرائیل است.

در این گزارش آمده است که رئیس کنونی شورای حقوق بشر به نام “زِید را” که دوره چهارساله او به پایان می رسد، حتی یک بار سخنی در نکوهش یهودستیزی و پدیده های آن بر زبان نیاورده است. او حتی هولوکاست را تا حدودی یک فاجعه جنگی عادی خواند و به این واقعیت اشاره نکرد که قربانیان هولوکاست، تنها به علت یهودی بودن، به قربانگاه فرستاده شد