دیوانعالی عدالت اسرائیل برگزاری کنسرت جداسازی زن و مرد را ممنوع کرد، ولی دیر شده بود

در محل برگزاری کنسرت، دیواره پارچه ای بلند، بخش زنان و مردان را از هم جدا می کرد

این پرسش که آیا در کشور مدرن اسرائیل، باید اجازه داد کنسرتی برگزار شود که در آن زنان و مردان جدا نشسته اند و دیواره ای به بلندی دو و نیم متر آن ها را از هم جدا می کند، روز گذشته (چهارشنبه) شهروندان را سخت به خود مشغول داشته بود و بحث و مجادله به دیوان عالی عدالت کشیده شد که برگزاری چنین کنسرتی را غیرقانونی دانست. ولی کار از کار گذشته بود و این حکم در وسط اجرای کنسرت صادر شد.

سخن از کنسرتی که خواننده آن یک جوان اولترا ارتودوکس یهودی است که صدای بسیار دلنشینی دارد و موفق ترین خوانده در نظر یهودیان بسیار سنتی محسوب می شود و از شهرداری شهر عفولا مجوز گرفته شده بود که این کنسرت در پارک بزرگ شهر برگزار شود.

ولی با توجه به آن که قوانین اسرائیل جداسازی بین مرد و زن را در اماکن عمومی ممنوع می داند، یکی از سازمان های دفاع از حقوق زنان با مراجعه به دادگاه، حکم گرفت که باید از برگزاری این کنسرت جلوگیری شود، مگر آن که دیواره برداشته شود و زنان و مردان بتوانند به صورت مخلوط بنشینند.

طرفداران آن چه که “عصمت و طهارت” نامیده می شود، به دادگاه دیگری شکایت کردند و قاضی که یک عرب اسرائیلی به نام عاطف علابون است رای داد که برگزاری چنین کنسرتی مانع قانونی ندارد.

ولی طرفداران تساوی حقوق زنان، این بار به دیوانعالی کشور شکایت بردند که حکم دادگاه پیشین را باطل کرد و اعلام داشت که طبق قوانین اسرائیل نمی توان زن و مرد را از هم جدا کرد. ولی این حکم در لحظه ای صادر شد که کنسرت به نیمه اجرای خود رسیده بود.

استدلال مخالفان آن است که وقتی یک شهرداری امکانات خود را در اختیار گروهی از مردم می گذارند، حق ندارد مرتکب تبعیض و تمایز بین زن و مرد گردد و شهرداری نمی بایست به اجرای چنین کنسرتی مجوز بدهد و پارک شهر را در اختیار آن بگذارد.

در مقابل، پیروان جدایی زن و مرد در اماکن عمومی، می گویند که اگر اسرائیل یک کشور آزاد و دموکرات است، و حقوق همه را محترم می شمارد، باید به افرادی که از نظر اعتقادات دینی و سنت اجتماعی، مایل به آمیزش مرد و زن در یک مکان عمومی نیستند نیز، اجازه برخورداری از مزایای شهرداری را بدهد.

مقامات شهرداری نیز می گویند که در طول سال بیش از صد کنسرت در اماکن عمومی برگزار شده که به روی همگان باز بوده است و یهودیان سنت گرا نیز حق دارند کنسرتی برگزار کنند که در آن، زن و مرد جدا بنشینند.

خود خواننده جوان و راسنتگرایی که صدایش در بین بانوان زراسنتگرا نیز طرفداران بسیار دارد می گوید که اگر آن ها را مجبور می کردند که زن و مرد کنار هم بنشینند، حاضر به باطل کردن کنسرت خویش بود تا به عقاید دینی و اجتماعی خود پایبند باشد.

در اسرائیل، سازمان های تساوی حقوق زنان بسیار قدرتمند هستند و اکنون باید دید رای دیوانعالی کشور در مورد ممنوعیت برگزاری کنسرت هایی که زن و مرد از هم جدا شده اند، چگونه اجرا خواهد شد.