دیوانعالی ونزوئلا حکم ممنوعیت سفر و انسداد دارایی های رهبر مخالفان دولت و رئیس جمهور موقت را صادر کرد

خوان گوایدو رییس جمهور موقت و رهبر مخالفان

دیوانعالی ونزوئلا روز سه شنبه نهم بهمن به درخواست دادستان کل کشور حکم ممنوعیت سفر و انسداد دارایی های رهبر مخالفان دولت و رئیس جمهور موقت را صادر کرد.

این در حالی است که آمریکا پیشتر به حکومت ونزوئلا هشدار داده بود که هرگونه اقدام علیه خوان گوایدو پیامدهای جدی برای این حکومت در پی خواهد داشت.

دیوانعالی ونزوئلا همچنین با درخواست دادستان کل برای آغاز تحقیقات علیه گوایدو موافقت کرده است.

رویترز می‌نویسد به نظر این اقدام واکنشی به تحریم شرکت نفت دولتی ونزوئلا توسط ونزوئلا در روز دوشنبه باشد.

به گزارش رویترز دادستان کل ونزوئلا از دیوان عالی این کشور خواسته بود تا با تحقیق درباره گوایدو به اتهام همکاری با کشورهای خارجی جهت مداخله در امور داخلی ونزوئلا موافقت کنند.

رویترز می نویسد به رغم این که گوایدو به عنوان عضو و رئیس پارلمان مصونیت سیاسی دارد اما دیوان عالی ونزوئلا خیلی سریع با درخواست دادستان کل موافقت کرد.

دیوان عالی ونزوئلا مرکب از ۳۲ قاضی است که اکثریت آنها از نیکلاس مادورو حمایت می‌کنند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به درخواست دادستان کل ونزوئلا هشدار داده بود هرگونه صدمه به  گوایدو و یا ضربه به دمکراسی تبعات جدی خواهد داشت.