دیوان بین المللی کیفری، از هفته آینده با شکایت محافل فلسطینی، تحقیقات درباره “جنایات جنگی اسرائیل” را آغاز می‌کند

حقوقدان خانم فاتو بن سودا دادستان دیوان بین المللی کیفری که گفته می شود با سازمان های خشونت طلب فلسطینی در تماس است

منابع خبری در اسرائیل امروز (آدینه) گفتند که انتظار می رود دیوان کیفری بین المللی در لاهه، از هفته آینده تحقیقات خود را درباره آن چه که “جنایات اسرائیل در اراضی اشغالی” نامیده شده آغاز کند.

این تحقیقات توسط دادستان کل این دیوان ، حقوقدان خانم فاتو بن سودا هدایت خواهد شد، ولی اسرائیل اعلام داشته که با این گروه همکاری نخواهد کرد، زیرا دادستان به جای آن که از جنایات سازمان های ترور فلسطینی علیه مردم اسرائیل سخن بگوید، از پیش ادعا کرده که اسرائیل به جنایات جنگی علیه فلسطینیان دست زده و اتهامات وارده باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

ظاهرا جای شگفتی است که دیوان بین المللی کیفری، جنایاتی را که در سوریه و ایران و لیبی و یمن و بسیار کشورهای دیگر در نزاع بین طرفین متنازع جریان دارد نادیده گرفته و قصد محاکمه کشوری را دارد که ترور فلسطینی مردم آن را به نابودی تهدید می کند و شهرها و مناطق مسکونی اسرائیل را هدف موشک قرار می دهد تا بتواند زن و مرد و کودک و پیر را به قتل برساند.

در سال های اخیر فلسطینیان بیش از بیست هزار موشک به سوی مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرده اند و اگر اسرائیل به اقدامات امنیتی لازم دست نمی زد، ممکن بود هزاران نفر شهروند اسرائیلی کشته شوند.

سامانه ضد موشکی “گنبد آهنین” توانسته است بخش بزرگی از این موشک ها را در هوا نابود کند و شمار دیگری نیز در نواحی غیرمسکونی سقوط کرده اند.

تحقیقات دیوان کیفری به درخواست سازمان هایی صورت می گیرد که ظاهرا ادعای دفاع از حقوق بشر دارند. ولی پژوهش هایی که در اسرائیل انجام گرفته نشان می دهد که ریشه این سازمان ها در سازمان های ترور فلسطینی می باشد.

گروه های فلسطینی که در میدان نبرد قادر به رویارویی با اسرائیل نیستند، اکنون سالیان دراز است که با یاری گرفتن از سازمان های بین المللی می کوشد قدرت دفاعی ارتش اسرائیل را سلب کنند و با ادعای این که اسرائیل موجب قتل کودکان و زنان و افراد غیرنظامی شده است این کشور را در مراجع بین المللی محکوم سازند.

با آن که اسرائیل اعلام داشته که تحقیقات دیوان را مردود می داند و این نهاد را آلت دست سازمان های ترور فلسطینی تلقی می کند، حقوقدانان می گویند که اگر این دادگاه علیه سیاستمداران و فرماندهان ارتش اسرائیل رای دهد، مشکل بزرگی برای آنان ایجاد خواهد کرد. زیرا پس از صدور حکم نهایی این دادگاه، هر کشوری موظف خواهد بود شخصیت اسرائیلی را که وارد آن جا شده دستگیر کرده و به دیوان کیفری تحویل دهد.

ایالات متحده این دیوان و شیوه کار آن را مردود دانسته و کمک های مالی خود را به آن قطع کرده است.

منشه امیر در یک گفتگوی تلویزیونی که در این هفته انجام گرفت، در پاسخ به پرسشی، با قاطعیت گفت که با بررسی شیوه دفاعی و تهاجمی ارتش های مختلف جهان، با قاطعیت می توان گفت که سرباز اسرائیلی پاک ترین رزمنده جهان است و بیش از سربازان ارتش هر کشور دیگری، به موازین اخلاقی پایبند بوده و می کوشد تا آن جا که ممکن است از آسیب رساندن به جان غیرنظامیان بپرهیزد.