دیوان عالی عدالت اسرائیل تخریب خانه یک تروریست را تا شنیدن دلائل ارتش درباره لزوم آن متوقف کرد

آدمکش فلسطینی به نام اشرف تعلوه که هنوز در حال فرار است

دیوان عدالت در اسرائیل به ارتش دستور داد که از ویران کردن خانه تروریست فلسطینی که یک بانوی جوان اسرائیلی و یک مرد جوان را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود به طور موقت خودداری ورزد و با حضور در دادگاه، علل این تصمیم ارتش را به آگاهی قضات برساند، تا بتوانند حکم نهایی صادر کنند.

دیوان عالی مدت ده روز به ارتش مهلت داده که استدلال های خود را در مورد لزوم ویران کردن خانه ای که خرابکار در آن میزیسته، ارانه کند.

طبق قوانین ارتشی در اسرائیل هر تروریستی که مرتکب قتل شهروندان اسرائیلی شده، باید از پیش بداند که خواه زنده بماند و یا کشته شود، خانه ای که در آن میزیسته، به عنوان بخشی از مجازات، ویران خواهد شد.

برخی سیاستمداران و ارتشیان بر این باور هستند که چنین مجازاتی، ممکن است جوانان فلسطینی را از قصد عملیات تروریستی و کشتن اسرائیلیان منصرف کند، زیرا رفتار جنایتکارانه آنان ممکن است باعث بی خانمانی والدینشان شود.

ولی در همه موارد، صاحبان خانه به دیوان عالی عدالت در اسرائیل شکایت برده و خواهان باطل کردن این مقررات ارتشی بوده اند. دیوان عدالت اسرائیل در برخی موارد، این شکایت را وارد دانسته و به ارتش اجازه ویران کردن خانه را نداده است.

تروریستی که این بار خانه محل اقامت او و خانواده اش برای ویران کردن علامت گذاری شده، فرد جوانی به نام اشرف نَعَلوه می باشد که با ورود به مجتمع صنعتی بَرکان در کرانه باختری یک بانوی کارمند را به گلوله بست و سپس به سراغ فرد دیگری رفت و یک مرد کارمند را نیز با شلیک گلوله به قتل رساند و از محل گریخت.

ارتش اسرائیل در حالی قصد ویران کردن خانۀ والدین این فرد آدمکش را دارد که هنوز تلاش برای دستگیری اشرف نعلوه به نتیجه نرسیده و او همچنان فراری می باشد. وکلای مدافع خانواده نعلوه می گویند که پیش از دستگیری فرزند آن ها و اثبات ارتکاب به جرم، نمی توان خانه را ویران کرد.