دیوان عالی لاهه، شکایت یک نهاد اسرائیلی را برای تحقیق درباره جنایات جنگی سرکردۀ حماس پذیرفت


دیوان عالی جنایات جنگی در لاهه، پس از سالیان دراز وارد آوردن اتهامات یک جانبه علیه اسرائیل، اکنون تصمیم گرفته است به این شکایت رسیدگی کند که اسماعیل هانیۀ سرکرده گروه تروریستی حماس مرتکب جنایات جنگی شده است.

جرمی که به هانیۀ نسبت داده می شود آن است که هفده هزار کودک و نوجوان فلسطینی را در امور نظامی و تهاجمی علیه اسرائیل، وسیله قرار داده است.

دادخواست علیه سرکرده حماس و متهم ساختن او به ارتکاب جنایات جنگی، توسط یک نهاد پژوهشی اسرائیل به نام “کانون عدالت در اورشلیم” ارائه شده و مورد قبول دادگاه قرار گرفته است.

گروه حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی، از دیرباز، کودکان و نوجوانان را به عنوان گوشت دم توپ، به مصاف سربازان اسرائیلی می فرستند.

برخی تحلیلگران اسرائیلی می گویند که حماس با این ترفند می خواهد به بهره برداری تبلیغاتی علیه اسرائیل دست بزند. زیرا اگر این کودکان و نوجوانان در رویارویی با سربازان اسرائیلی کشته شوند، اسرائیل به :کودک کشی” متنهم خواهد گردید.

در بسیاری از مدارس غزه و همچنین در اردوگاه های تابستانی، شیوه های نبرد به کودکان و نوجوانان آموخته می شود و می کوشند به آن ها یاد بدهند که چگونه سربازان اسرائیلی را بربایند و یا به آن ها آسیب برسانند.

کانون اسرائیلی عدالت که مرکز آن در اورشلیم است، اسناد و شواهدی به دادگاه بین المللی در لاهه ارائه کرده که به موجب آن ها، اسماعیل هانیه در نقش سرکرده گروه حماس مرتکب دو جنایت جنگی عمده گردیده که یکی، فرستادن کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال به مصاف سربازان اسرائیلی بوده و دیگری استفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان سپر انسانی در برابر تهاجم سربازان اسرائیلی توصیف گردیده است.

این دومین دادخواست کانون پژوهشی اسرائیلی است که به دیوان عالی در لاهه تسلیم می گردید. در پرونده نخست نیز که سال گذشته ارانه شد، اسماعیل هانیه متهم گردیده که در جریان عملیات نظامی پنج سال پیش اسرائیل موسوم به “صخره استوار” در نوار غزه، اهانیه مرتکب عملیاتی گردیده که آن ها هم جنایات جنگی محسوب می شود.

هنوز معلوم نیست که این پرونده ها چه هنگام در دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آیا اسماعیل هنتیه سرکرده حماس به عنوان یک جنایتکار جنگی محاکمه خواهد شد