دیوان عالی عدالت ممکن است حاضر نشود درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، دخالت و تصمیم گیری کند


دیوان عالی عدالت اسرائیل، در روزهای آینده تصمیم خواهد کرفت که آیا رسیدگی به یک پرسش سیاسی، می تواند در حیطه اختیارات آن نهاد باشد و یا وادخواستی را که به آن دادگاه عالی ارائه شده، باید رد کند. مباحث مقدماتی در این باره روز گذشته (سه شنبه) انجام گرفت ولی تصمیم نهایی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

۶۷ تن از صاحبان قلم و بلندپایگان صنایع دانش بنیان، از دیوان عالی عدالت خواسته اند رای دهد که سیاستمداری که دارای پرونده اتهامی می باشد، نمی تواند به مقام نخست وزیر برسد. موضوع این دادخواست، در واقع به آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو مربوط می شود که ممکن است پس از انتخابات عمومی سه ماه دیگر، مامور تشکیل کابینه بعدی شود.

مشاور حقوقی ارشد دولت که مقام دادستان کل کشور را نیز به عهده دارد، گفته است که دیدگاه خود را در مورد یک امر فرضی بیان نخواهد کرد. زیرا انتخابات پارلمانی اسرائیل هنوز انجام نگرفته و پرزیدنت ریولین هنوز کسی را مامور تشکیل کابینه آینده نکرده است. حقوقدان ارشد کشور گفت که وقتی این موضوع جنبه واقعی به خود بگیرد، آنگاه پاسخ خود را اعلام خواهد کرد.

ولی پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری، در یک سخنرانی، دیدگاه خود را دراین باره اعلام کرد: او گفت اگر کسی با رای مردم به موفقیت رسیده، دادگاه نمی تواند مانع نخست زیری او شود، زیرا مردم از وی استقبال کرده و به او رای داده اند.

همان گونه که گفته شد، دیوان عالی عدالت اسرائیل تا چند روز دیگر حکم خود را صادر خواهد کرد که آیا دادگاه حق دارد در موزد یک مطلب سیاسی وارد بررسی شود و یا این امر از حیطه اختیارات آن بدور است.

همچنین هنوز به صورت عملی این پرسش مطرح نگردیده که آیا فرد پرونده دار، می تواند کابینه آینده را برپا سازد یا خیر.

یک دیدگاه

  1. در شرایط فعلی وجود نتانیاهو برای اسرائیل ضروری است . نتانیاهو برای وضعیت موجود بهترین گزینه است . شرایط منطقه در حال حاضر متشنج است و تنها کسی که میتواند در این شرایط سکان کشور را به دست گیرد نتانیاهو است .

Comments are closed.