دیپلمات پیشین حکومت اسلامی ایران: نخستین بار است که دیپلمات رژیم در دادگاهی به تروریسم محکوم و مجازات می شود

یک دیپلمات پیشین وزارت خارجه حکومت ایران می گوید که با دستگیری، محاکمه و مجازات یک “دیپلمات” حکومت ایران در دادگاه بلژیک به جرم طراحی عملیات تروریستی، یک بار دیگر ثابت می شود که رژیم ایران به هیچیک از موازین بین المللی و اخلاق جانی پایبند نیست و برای رسیدن به هدف های خود، به هر اقدامی که صلاح باشد، دست می زند.

آقای علی اکبر امید مهر مقیم دانمارک، که دوران کارآموزی دیپلماتیک را پیش از انقلاب گذرانده و تنها مدت کوتاهی به عنوان دیپلمات از جانب رژیم به ماموریت فرستاده شده بود، در مصاحبه با رادیو پیام اسرائیل گفت که ماجرای اسدی، تنها موردی نیست که رژیم ایران با زیرپا گذاشتن قوانین و موازین بین المللی، از مصونیت دیپلماتیک برای اجرای عملیات تروریستی استفاده می کند. آقای امید مهر گفت که رژیم ایران سالیان دراز از طریق دیپلمات ها و نهادهای بین المللی خود و با اجیر کردن تروریست های حرفه ای، به جنایت مهیبی در خارج از کشور دست زده، ولی این نخستین بار است که یک دیپلمات رژیم ایران، به خاطر این رفتارها، به دادگاه کشانده و محاکمه می گردد و به مجازات سنگینی محکوم می شود.

آقای امید مهر گفت که مصونیت دیپلماتیک به منظور ایجاد سهولت در انجام ماموریت های سیاسی است و هنگامی که یک دیپلمات، از این مصونیت برای عملیات تروریستی استفاده می کند، مصونیت او باطل است و می تواند مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. او همچنین توضیح داد که گرچه اسدالله اسدی در اتریش مصونیت سیاسی داشته، ولی از لحظه ای که وارد آلمان می شود، این مصونیت در آن کشور اعتبار ندارد و می توان او را بازداشت و محاکمه کرد.

در جریان محاکمه اسدی، رژیم ایران با استناد به مصونیت، نسبت به آن اعتراض کرد، ولی اصرار زیادی در این جریان نورزید. همچنین، رژیم ایران نماینده ای به دادگاه نفرستاد. رسانه های اصولگرای حکومت وزارت خارجه به ریاست جواد ظریف را به اهمال در این زمینه متهم ساختند. ولی برخی دیگر گفتند که رژیم به زودی با ربودن یک ایرانی که تابعیت بلژیکی هم ممکن است داشته باشد، برای رهایی اسدی خواهد کوشید.

محکومیت این به ظاهر دیپلمات دبیر سوم سفارت رژیم در وین، در دادگاه نخست بوده و او حق فرجام خواهی دارد که هنوز مهلت پایانی آن فرا نرسیده است.

تروریسم حکومت ایران، نشان عجز حکومت است