دیپلمات پیشین رژیم ایران: حکومت اسلامی به خاطر دشمنی با اسرائیل و آمریکا بهای سنگینی متوجه ایران ساخت

بسیاری از مردم ایران می پرسند که سیاست های فتنه گرانه رژیم در منطقه و جهان چقدر زیان مالی و معنوی برای ملت ایران به دنبال آورده است. رژیم از همان ابتدای به قدرت رسیدن، و حتی پیش از آن، خواهان نابودی اسرائیل شد و در تمام چهار دهه اخیر همه توان خود را برای رسیدن به این هدف به کار گرفته و همیشه با شکست ننگین روبرو شده است.

همین شیوه حکومت، در مورد ستیز با آمریکا نیز صدق می کند.

شاید اگر خمینی دستور تسلط بر سفارت آمریکا، و یا دست کم حمایت پیگیر از این رفتاری را که پایمال کننده قواعد و قوانین بین المللی بود نمی کرد، شاید صدام حسین چرا حمله به ایران را نداشت. ولی هنگامی که صدام دید با اشغال سفارت، ایالات متحده با رژیم ایران قطع رابطه کرده و حتی آن را مورد تحریم قرار داده، در کنار این واقعیت که بسیاری از امیران ارتش ایران تیرباران شده و یا از کشور گریخته اند و ارتش ایران بسیار ضعیف و آسیب دیده شده، جرات حمله به خاک ایران و جنگ هشت ساله را نمی داشت.

فردی که در این مصاحبه به آن پرسش پاسخ می دهد، و با صراحت و شهامت دیدگاه خود را مطرح میکند، قاسم محبت علی نام دارد که یکی از دیپلمات های باسابقه رژیم بوده و اکنون بازنشسته می باشد.

او از جمله سفیر ایران در مالزی و یونان بوده و مدتی سرپرست امور خاورمیانه در وزارت خارجه بوده و با این پیشینۀ نسبتا طولانی، سیاست های حکومت ایران را مورد بحث و ارزیابی قرار می دهد.

او از جمله می گوید که رژیم با ادامه دادن سیاست ضد اسرائیلی، به ویژه هنگامی که درگیر جنگ با عراق بود، زیان سنگینی به ملت ایران وارد آورد.

محب علی در یک مصاحبه طولانی دیدگاه های خود را درباره همه امور مربوط به سیاست خارجی رژیم بیان کرده، که در فرصت دیگری در اختیار کاربران قرار می دهیم. ولی بخش سخنان او در مورد اسرائیل، توسط یک نهاد رسانه ای و با سابقه اسرائیلی به نام “ممری” به انگلیسی نیز ترجمه شده و در اینترنت قرار گرفته است.

این بخش از سخنان آن دیپلمات انتقادگر را در اینجا در اختیار کاربران قرار داده ایم و در فرصتی دیگر، اظهارات این دیپلمات به صورت کامل در اختیار خواهد بود.

https://www.memri.org/tv/fmr-iran-diplomat-mohebbali-criticizes-policies-alternative-jcpoa-nuclear-bomb-war