رئیس‌جمهور اسرائیل در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی:در مدارس غزه کتاب هیتلر درس داده میشود