رئیسی از چند جایگاه فروش بنزین دیدن کرد و قول داد که مشکل بزودی برطرف می شود و مخالفان را مسئول دانست

یک گروه سایبری ناشناس با نام “گنجشک درنده” ادعا کرد که حمله سایبری توسط افراد آن انجام گرفته است. این اولین بار است که گروهی با این نام ادعای فعالیت هکری در سامانه های وابسته به حکومت ایران را دارند. آشنایان امور سایبری همچنان بر این گمان هستند که هک کردن شبکه سوخت رسانی حکومت، آنقدر پیچیده بوده که تنها یک کشور و یا سازمان پرقدرت می توانسته است پشت سر آن باشد.

در پیامی که در این باره در توییتر انتشار یافته گفته شده که این اقدام واکنشی در برابر ستمگری های رژیم علیه مردم ایران و فتنه گری های رژیم در منطقه می باشد.

شاید این پیام بتواند نشان آن باشد که این گروه از داخل ایران نبوده، بلکه هدفش هشداری از جانب کشورهای همسایه بوده است. بیش از همه، انگشت اتهام به سوی اسرائیل دراز می شود.

گفته شده که این نخستین حمله سایبری علیه حکومت ایران نیست که توسط اسرائیل انجام می گیرد. دو سال پیش بود که هکرهای رژیم ایران به شبکه آبرسانی شمال اسرائیل رخنه کردند و دستگاه تنظیم افزودن پتاسیم به آب آشامیدنی را به شیوه ای مختل کردند که ممکن بود باعث مسمومیت عمومی شود. ولی این اختلال در کوتاه مدت شناسایی شد و برطرف گردید.

رسانه های خارجی نوشتند که اسرائیل در مقابل، سیستم مدیریت بارگیری و تخلیه بار در بندر عباس را برای چند روز مختل ساخت و موجب هرج و مرج در آن برنامه گردید.

سال گذشته نیز در برنامه آمد و شد قطارهای بین شهری اختلالات شدید به وجود آمد و روی لوحه های ایستگاه ها نوشته شد که هر کس شکایتی دارد به بیت رهبری زنگ بزند.

آخوند ابراهیم رئیسی، طبق معمول اختلال در تامین بنزین یارانه ای را اقدامی از جانب دشمن برای عصبانی شدن مردم توصیف کرد. علی رئیسی به صورت نمادین، از چند جایگاه فروش بنزین که از کار افتاده دیدن کرد و قول داد که مشکل، در کوتاه ترین مدت برطرف خواهد شد – قولی که هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

با توجه به زمان وقوع این حمله هکری که در آستانه سالروز جنایات آبانماه دو سال پیش رخ داد، آن را می توان نشان تنفر مردم نسبت به رژیم و یک تو دهنی شدید به رژیمی دانست که ادعا می کند قدرت های شگرف دارد و رژیم اختناق برقرار ساخته و هر روز بر شدت جنایت و سرکوبگری خود علیه مردم می افزاید.