رئیس آژانس: «هنگامی که رژیم ایران به غنی سازی ۶۱ در صدی می پردازد، کاربردی جز ساخت بمب ندارد»

رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای، رافائل گروسی ابراز نگرانی کرد که رژیم ایران با بالا بردن سطح غنی سازی اورانیوم، مرتبا به امکان ساخت بمب هسته ای نزدیکتر می شود.

گروسی در مصاحبه ای که امروز (چهارشنبه) در روزنامه تایمز مالی چاپ لندن انتشار یافت، از جمله گفت که غنی سازی اورانیوم در سطح ۶۰ درصد و بیشتر، تنها کاربرد نظامی و ساخت بمب هسته ای دارد. او گفت که اگر منظور از غنی سازی، امور صنعتی و بازرگانی باشد، معمولا اورانیومی که در سطح دو تا سه درصد غنی شده باشد، کفایت می کند و غنی سازی شصت درصدی هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد و تنها برای تولید بمب هسته ای می تواند به کار رود.

رئیس آژانس که تا کنون همیشه در برابر فعالیت اتمی ایران شیوه میانه و محافظه کارانه ای را در پیش گرفته، همچنین گفت که البته همه اقداماتی که رژیم ایران تاکنون در نقض تعهدات برجامی خود انجام داده قابل بازگشت است.

او در این هفته، از این که رژیم ایران حاضر شد دوربین های نظارتی در تاسیسات اتمی ایران همچنان به کار خود ادامه دهند، یک دستاورد است که ادامه مذاکرات وین را امکان پذیر می سازد.

ولی تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که آمادگی رژیم ایران برای تمدید یک ماهۀ این توافق، همچنان ترفندی برای ادامه دادن مذاکرات غیرمستقیم برجامی در وین می باشد و از نظر ایجاد اطمینان خاطر در مورد فعالیت های اتمی ایران، هیچ ارزشی ندارد. زیرا فیلم های گرفته شده، در انحصار حکومت ایران باقی می ماند و اگر فعالیت اتمی خارج از معمول انجام شده باشد، بعید است که رژیم ایران این فیلم ها را در اختیار آژانس و یا هر کشور خارجی قرار دهد و ماجرای هواپیمای اوکراینی می تواند نمونه ای از این احتمال باشد.

رافائل گروسی در ادامه سخنانش در تایمز مالی افزود: رژیم ایران در یک دهه ای که از امضای برجام می گذرد، در غنی سازی اورانیوم تجربیات علمی بسیاری اندوخته که این تجربه را نمی توان از بین برد.

او گفت که در چنین وضعی، تنها کاری که از عهده آژانس بر می آید، ادامه همین نظارت هاست که نباید متوقف شود.

آگاهان می گویند که این سخنان، علت محافظه کاری آژانس در رویارویی با رژیم ایران را توجیه می کند.