رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: دولت به دنبال جبران کسری بودجه از طریق بورس است

کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص تغییر نرخ بهره در شرایط فعلی ایران گفت: سهامدارانی که در حال حاضر در بازار سرمایه هستند، علاقه چندانی به افزایش نرخ بهره ندارند اما در صورتی که نرخ بهره تغییر نکند، کنترل تورم نشدنی خواهد بود.

او افزود: وضعیتی که کشور در شرایط فعلی دارد، بیشتر متاثر از سیاست هایی است که دولت در سال های گذشته و در سال جاری اعمال کرده است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی ایران در ادامه گفت: تشویق مردم برای حضور در بازار سرمایه یکی از تصمیمات و اقدامات اشتباه دولت در یک سال گذشته بوده است. در وضعیت فعلی که کشور با نرخ تورم بالایی دست و پنجه نرم می کند، یکی از راهکارهای کاهش نقدینگی، افزایش نرخ سود سپرده ها است. یعنی ورود پول به بانک ها می تواند در شرایط فعلی بخشی از نقدینگی را کاهش دهد. اما در صورتی که این سیاست توسط بانک مرکزی اعمال شود، ممکن است خروج پول از بازار سرمایه این بازار را با یک روند نزولی مواجه کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: یعنی بانک مرکزی در شرایط فعلی با یک دوگانگی در اعمال سیاست درست مواجه است. سهامداران نسبت به هرگونه افزایش نرخ سود بانکی واکنش نشان می دهند. بی توجه به این نکته که بخشی از حباب قبلی بورس ناشی از کاهش بی موقع سود بانکی و حرکت پول از حساب های بلند مدت به حساب های کوتاه مدت و تبدیل شبه پول به پول بوده است.

او تاکید کرد: این واقعیت نیز همواره از سوی ذینفعان مختلف نادیده گرفته می شود که هر نوع افزایش حقوق و دارایی ها از طریقی که به افزایش تورم منجر شود، موجب  کاهش قدرت خرید عموم مردم از جمله ذینفعان یاد شده خواهد شد.

کامران ندری، معتقد است، یک سیاست متوازن در شرایط فعلی می تواند تا حدود زیادی وضعیت کشور را از تورم بالا  و نارضایتی سهامداران رهایی بخشد.