رئیس اطاق بازرگانی: رشد صنعتی در ایران رشد منفی داشته و ۶.۵ درصد در یکسال کاهش یافته است

غلامحسین شافعی افزود: رشد کل اقتصادی ما بدون نفت منفی ۴ درصد و صنعت به تنهایی منفی ۶.۵ درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته  معادل منفی ۶.۹ درصد است و ما به شدت با کاهش سرمایه‌گذاری واقعی مواجه هستیم

یک مقام حکومتی نابسامانی فزاینده در وضعیت صنعت ایران  را مورد تائید قرار داد و در این رابطه گفت : «صنعت در ایران رشد منفی داشته و در مقایسه با سال ماقبل، ۶.۵ درصد کاهش داشته است. این افشاگری در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی ادعا کرده بود که پیشرفت در همه زمینه ها، در رژیم کنونی ایران ادامه دارد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افشاگری خود گفت: آنچه از صنعت و روند صنعت ادعا داریم با آمار‌های رسمی کشور همخوانی دارد سهم بخش صنعت از تولید ناخالص ملی کاهش زیادی داشته و از حدود ۱۴.۴ درصد به ۱۲.۲ درصد رسیده و این یعنی روند توسعه مثبت نیست.

حسن روحانی تاکنون بارها ادعا کرده و گفته است : «با وجود همه فشارهای تحریم امریکا علیه ایران ما هر روز شاهد تحرک تازه‌ای در اقتصاد و صنعت و  حرکت بزرگ اجتماعی در کشور هستیم و این روند با شتاب ادامه خواهد یافت».

غلامحسین شافعی افزود: رشد کل اقتصادی ما بدون نفت منفی ۴ درصد و صنعت به تنهایی منفی ۶.۵ درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته  معادل منفی ۶.۹ درصد است و ما به شدت با کاهش سرمایه‌گذاری واقعی مواجه هستیم.

علی خامنه‌ای پیشتر ، در دیدار با جمعی از زوج‌های جوان ایران بار دیگر بر سیاست حکومت در افزایش جمعیت تأکید کرده و گفت: مسئولان میانی دولت به گفته او درست عمل نمی‌کنندو باعث عملی نشدن سیاست جمعیتی شده‌اند.