رئیس امنیت ملی اسرائیل با همتای آمریکایی درباره ایران گفتگو کرد. رئیس موساد به واشنگتن می رود

اسرائیل تماس های رسمی خود با دولت پرزیدنت بایدن را در مورد ایران آغاز کرده است و نخستین گفتگو بین دبیر شورایعالی امنیت ملی اسرائیل، مئیر بن شبات، با همتای آمریکایی او، جیک سالیوان انجام گرفت. همچنین قرار است یوسی کوهن رئیس موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل)نیز کمتر از دو هفته دیگر به واشنگتن برود تا گفتگوهایی با همتای آمریکایی خود داشته باشد.

اسرائیل از طریق اجرای این تماس ها، امید دارد که بتواند از رویکردی که دولت پرزیدنت بایدن می تواند در برابر رژیم ایران در پیش گیرد، آگاه شود و شاید هم بتواند بر مسیر گفتگوها و تماس های بین دو کشور تاثیرگذار باشد.

اسرائیل و عربستان و چند امیرنشین در حوزه خلیج فارس خواستار شرکت در گفتگوهای ایالات متحده با رژیم ایران هستند. ولی با توجه به آن که چنین خواسته ای مورد موافقت رژیم ایران قرار نخواهد گرفت، آن کشورها دست کم خواهان مطرح ساختن نیازهای امنیتی خود در گفتگوهای آمریکا با ایران هستند.

مئیر بن شبات رئیس شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، در مذاکرات با همتای آمریکایی خود، علاوه بر مساله ایران، درباره امور مربوط به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز با همتای آمریکایی خود گفتگو کرد.

همچنین انتظار می رود که یوسی کوهن در سفر به واشنگتن و گفتگو با روسای سی آی ای (سرویس امنیت خارجی ایالات متحده)، بتواند با پرزیدنت بایدن نیز دیدار داشته باشد.

در اسرائیل، نسبت به این واقعیت که شماری از از مقامات دولت جدید، همان کسانی هستند که در دولت اوباما از عناصر موثر پیشبرد توافق اتمی موسوم به برجام بودند، موجب ناخرسندی و نگرانی است.

در گزارش ها آمده است که یوسی کوهن در سفر به واشنگتن، فهرست جامعی از خواسته ها و انتظارات اسرائیل را در مورد توافق آینده ای که قرار است بین ایالات متحده و اسرائیل به دست آید، به مسئولان دولت واشنگتن ارائه خواهد کرد. انتظار آن است که مقامات آمریکا همه این خواسته ها را به دقت بخوانند و آنها را مورد توجه قرار دهند.

سیاستمداران اسرائیلی بر این باورند که حکومت ایران را با سیاست های مسالمت آمیز دوران پرزیدنت اوباما نمی توان به راه راست کشاند و هر اندازه دولت واشنگتن “نرمش دیپلماتی: بیشتری نشان دهد، موجب افزایش گستاخی حکومت ایران خواهد شد.

اسرائیل خواستار آن است که نه تنها برنامه های اتمی رژیم ایران متوقف شود، بلکه توان موشکی حکومت و همچنین همکاری های آن با سازمان های ترور اسلامی، عربی و فلسطینی متوقف گردد.