رئیس برکنار شده بازرسی کل کشور: «کوتوله ها شایع کردند که باتهام جاسوسی بازداشت شده ام»

رئیس پیشین سازمان بازرسی کل حکومت اسلامی ایران که گفته شده بود به اتهام جاسوسی برای یک کشور متخاصم بازداشت شده است، این خبر را قویا نادرست خواند و برخی مقامات رژیم را که از آن ها نام نبرد،  متهم به دروغپردازی ساخت و حتی آنان را “کوتوله” توصیف کرد.

در گزارش روز گذشته آمده بود که قاضی ناصر سراج به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. ولی اکنون گمان می رود که انتشار این خبر بخشی از نبرد قدرت است که اکنون یک سال است بین افراد حکومتی جریان دارد و هر روز بر شدت آن افزوده می شود.

سامانه های خبری از قول منابعی که به قوه قضائیه نسبت داده شد، نوشته بودند که  رییس قبلی سازمان بازرسی حکومت ایران به اتهام جاسوسی برای “یک کشور متخاصم خارجی”  بازداشت شده ، ولی نام آن کشور را قید نکرده بودند.

قاضی سراج ضمن نادرست خواندن خبر بازداشت خود، به خبرگزاری فارس گفت: «از شب گذشته اخباری مبنی بر بازداشت من تائید شده که البته منابع رسمی آن را تائید نکرده اند».

سامانه خبری میزان نیز که متعلق به قوه قضائیه است، این خبر را نادرست خواند.

به موجب گزارش هایی که قاطعانه تکذیب شد، ناصر سراج رئیس برکنار شده سازمان بازرسی کل کشور،  به اتهام آن که برای “یک کشور متخاصم خارجی” جاسوسی می کرده، در خانه شخصی اش دستگیر شد و به یکی از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه منتقل گردید.

نزدیکان قاضی سراج می گویند احتمال دارد علت پخش این شایعه آن بوده که ناصر سراج در مراسم انتقال این پست به یک فرد دیگر حضور نیافت و آخوند محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز از علل این غیبت ابراز بی اطلاعی کرد.

ناصر سراج با نادرست خواندن شایعات گفت که علت غیبتش، رفتن به مرخصی بوده و در آن هنگام در مشهد به سر می برده است.

سراج که تا چندی پیش با سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از قدرت بسیار برخوردار بود، در واکنش به خبر نادرست دستگیری خود گفت: «کوتوله های خرابکاری داخلی می خواهند خود را مطرح کنند و در این راه می خواهند مسؤولان را تخریب کنند».

آشنایان امور می گویند که این گونه شایع پراکنی ها بخشی از جنگ قدرت است که هرچه زمان می گذرد، شدیدتر می شود.

قاضی ناصر سراج در ادامه سخنان خود گفت: «برخی ها می خواهند امنیت روانی جامعه را نشانه روند و این خطی است که مسؤولان را تخریب کرده و به دنبال این هستند که مردم را نسبت به نظام بدبین کنند».

یک دیدگاه

  1. سراج، بازداشت افرادی مانند تو و حتی ان کوتوله ها اگر حقیقت هم داشت فقط نمایشی و برای گمراهی مردم است که بتوانید وقت بیشتری برای حکومت اخوندها بخرید تا همگی بتوانید به دزدی و ستم بیشتر ادامه بدهید!

Comments are closed.