رئیس جامعه یهودیان وین از حقوق مسلمانان دفاع کرد و “اسلام هراسی” را پدیده ای زشت نامید

اظهارات نژادپرستانه یکی از رهبران جنبش راست افراطی در اتریش که گفته بود “قرآن از ویروس کورونا خطرناک تر است” خشم رهبر جامعه یهودیان شهر وین پایتخت اتریش را برانگیخت و با اعتراض علنی و گسترده او روبرو شد.

اوسکار دویچ رئیس جامعه یهودیان وین، در واکنش به این اظهارات نژادپرستانه گفت: «فعالیت های اسلامی هراسی باید در اتریش متوقف شود».

وی خواستار گردید که با هرگونه اظهارات خصمانه علیه ادیان مختلف و پیروان آنها مبارزه شود تا از ایجاد شکاف در جامعه مردم اتریش جلوگیری به عمل آید.

او گفت که “اسلام هراسی جرقه خطرناکی است که ممکن است موجب یک انفجار اجتماعی بزرگ شود”.

نوربرت هوفر رهبر حزب راست افراطی به نام “حزب آزادی” هفته پیش در یک سخنرانی در وین گفته بود که حضور فزاینده مسلمانان در اتریش، جامعه آن کشور را به خطر می اندازد. او همچنین گفته بود که از دیدگاه حزبش، این امر از ویروس کورونا برای ملت اتریش خطرناک تر است.

یهودیان در طول تاریخ، همیشه از اقلیت هایی که حقوق بشر آن ها در خطر بوده دفاع کرده اند، زیرا خود همیشه در اقلیت قرار داشته و این سرکوبگری و ستمکاری را به خوبی احساس کرده بودند.

جوامع یهودی در برخی کشورهای غرب اروپا با جوامع مسلمان مناسبات دوستانه ای دارند. با این همه، در فرانسه، اقلیت عرب، به ویژه در دو شهر پاریس و مارسی، بارها یهودیان را مورد حمله قرار داده اند و تروریست های عرب با انجام حمله مسلحانه به مراکز یهودی، شماری از دانش آموزان و یک آموزگار یهودی را به قتل رساندند.

در آلمان نیز برخی گروه های اسلامی تعصب گرا، نسبت به یهودیان رفتار خصمانه ای دارند.