رئیس جدید ستاد کل ارتش دفاعی اسرائیل قصد دارد در ساختار رزمی و اداری ارتش اسرائیل تغییرات مهمی ایجاد کند

برپایی واحدهای چند بعدی یعنی واحدهایی که از نیروهای مختلف تشکیل شده اند تنها یکی از برنامه‌های فرمانده جدید ارتش دفاعی اسرائیل است که قصد دارد در بسیاری از زمینه‌ها ابتکارات تازه ای را به دست اجرا بگذارد.

رئیس جدید ستاد کل ارتش دفاعی اسرائیل ژنرال اویکو خاوی که  یک ماه پیش این سمت را به عهده گرفت قصد دارد که در ساختار رزمی و اداری ارتش اسرائیل تغییرات مهمی ایجاد کند.

تاکنون رسم بر آن بوده که هر نیرو به طور مستقل می جنگیده است.

نیروی زمینی گرچه در اکثر موارد از همراهی نیروی هوایی یا نیروی زرهی برخوردار بوده است  اما همیشه هر نیرو استقلال عمل خود را حفظ کرده است.

اکنون ژنرال اویکو خاوی واحد هایی را به وجود می آورد که از نیروهای مختلف تشکیل شده و توانایی های بیشتری در همه زمینه ها خواهد داشت.

این واحدهای جدید شامل سربازانی از نیروهای زمینی- هوایی- مخابرات- رزمی -زرهی و رشته های دیگر خواهد بود که  این همراهی و همگامی می‌تواند قدرت عملیاتی آنها را بسیار گسترش دهد.

ژنرال اویکو خاوی می گویند اگر این آزمون جدید با موفقیت انجام شود در ساختار ارتش اسرائیل تغییرات اساسی دیگری نیز حاصل خواهد شد.

برپایی واحدهای چند بعدی یعنی واحدهایی که از نیروهای مختلف تشکیل شده اند تنها یکی از برنامه‌های فرمانده جدید ارتش دفاعی اسرائیل است که قصد دارد در بسیاری از زمینه‌ها ابتکارات تازه ای را به دست اجرا بگذارد.

ژنرال اویکو خواوی همچنین مأموریت دارد که یک برنامه ۵ ساله برای نیروهای دفاعی اسرائیل تهیه کند که پس از تامین بودجه های آن به اجرا گذاشته خواهد شد.

آشنایان امور نظامی می گویند که برای اجرای این برنامه ها دولت باید بر میزان بودجه ارتش دفاعی اسرائیل به نحو چشمگیری بیافزاید.

تلاش فرمانده جدید ارتش دفاعی اسرائیل آن است که تا سه ماه دیگر  بتوان برنامه جدید ارتش برای نوسازی واحدهای آن را به کابینه ارائه کرد.

کابینه ای که قرار است حداکثر تا دو ماه دیگر شروع به کار کند.

همچنین قرار است که بر قدرت نیروهای توپخانه و موشکی و دیگر نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل به نحو چشمگیری افزوده شود که البته اجرای همه این برنامه ها به بودجه های بیشتری نیاز دارد.

رئیس جدید ستاد کل ارتش دفاعی اسرائیل می گوید که لازم است موارد سایبری و اینترنتی در ابعاد بسیار گسترده تری در اختیار ارتش قرار گیرد و در همه زمینه‌های رزمی- اطلاعاتی و همچنین سازماندهی و طرح برنامه‌ها از توانایی‌های آن بهره‌برداری به عمل آید.

نتیجه ساده این اندیشه ها و اقدامات جدید آن است که نیروی سایبری در ارتش اسرائیل بسیار تقویت خواهد شد.

دستیاران ژنرال اویکو خواوی می گویند که او می‌خواهد همه پیشرفت‌های علمی- تکنولوژیکی و نوآوری ها را در همه زمینه ها وارد ارتش کند و ارتش اسرائیل را به یک نیروی بسیار مدرن و پیشرفته مبدل سازد.

یک دیدگاه

  1. ایران و اسرائیل به یک نیروی زمینی ضربتی چابک و با قابلیت دوربرد نیاز دارند ، زیرا دشمنانی در پیرامون خود دارند که بدون حضور نیروی زمینی قابل خنثی کردن نیستند.
    این نیرو باید ترکیبی از نیروهای زمینی با ساختار یگانی کوچک و پر تحرک با تجهیزات هوابرد باشند که رفت و برگشت تکاوران آن را تضمین کند.
    بدون حضور در زمین پاک سازی ریشه ای بسیاری از تهدبدها ناممکن است.

Comments are closed.