رئیس جمهوری آلمان در دیدار رسمی از اسرائیل: «ما هم مثل شما بر این باوریم که باید از اتمی شدن رژیم ایران جلوگیری شود»

رئیس جمهوری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر، در یک اقدام دوستانه به اسرائیل آمد تا با پرزیدنت رووین ریولین که دوران ریاست جمهوری او در هفته های آینده به پایان میرسد خداحافظی کند و مراتب دوستی و همبستگی خود با اسرائیل و ملت آن را یک بار دیگر بیان دارد.

پرزیدنت اشتاین مایر آخرین شخصیت بزرگ خارجی است که پرزیدنت ریولین پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود او را به حضور می پذیرد.

رئیس جمهوری آلمان در بخشی از سخنان خود در ضیافتی که به افتخارش برپا شده بود گفت که آلمان نیز همانند اسرائیل بر این باور است که باید هر طور که شده از مجهز شدن رژیم ایران به بمب هسته ای جلوگیری کرد – حتی اگر دو کشور در مورد شیوه رسیدن به این هدف، با هم اختلاف نظر داشته باشند.

رئیس جمهوری اسرائیل در این ضیافت رسمی که در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم برگزار شد، با بیان خوش آمد به پرزیدنت اشتاین مایر، از جمله گفت که وی و خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، از جمله بهترین دوستان اسرائیل بوده و هستند و در دوران خدمت آن ها مناسبات دو کشور به درجه پیشرفته ای از تحکیم رسیده است.

رئیس جمهوری اسرائیل گفت که رهبران کنونی آلمان، در برابر افزایش موج یهودستیزی در کشورشان قاطعانه ایستاده و با آن مبارزه کرده‌اند.

آلمان در سال های اخیر پذیرای حدود دو میلیون نفر مهاجر، اکثر از کشورهای عربی و اسلامی بوده و این امر موجب برانگیخته شدن خشم نژاد پرستان آلمانی گردیده که به اقدامات خشونت بار روی آوردند، ولی هدف اصلی آن ها آزار رساندن به جوامع یهودی آلمان بوده است.

همچنین حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان و دیگر گروه های متعصب اسلامی، باعث افزایش موارد آسیب رسانی به یهودیان و تظاهرات خشونت بار علیه اسرائیل بوده‌اند.

رئیس جمهوری اسرائیل همچنین از همبستگی دولت آلمان با اسرائیل در مبارزه با تروریسم، سپاسگزاری کرد و گفت که اسرائیل همیشه از حمایت آلمان علیه حکومت‌ها و گروه‌هایی که قصد نابودی اسرائیل را داشته و دارند برخوردار بوده است.

رئیس جمهوری آلمان در پاسخ گفت که کشور وی هرگز نخواهد پذیرفت که اسرائیل هدف حملات بی امان موشکی قرار گیرد. او در عین حال گفت که بسیار ضروری است که بین دولت اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی، موازین اعتماد و اعتقاد به یکدیگر برقرار گردد و طرفین با تلاش مشترک بتوانند به خشونت پایان دهند و آینده بهتری برای یکدیگر به وجود آورند.

او گفت که حتی گام‌های کوچک نیز می تواند اعتماد متقابل را به وجود آورد.

از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، همه دولت هایی که در آلمان به روی کار آمده‌اند، همیشه حمایت خود از اسرائیل را بیان داشته‌اند تا شاید بخشی از جنایات هیتلر را در کشتار شش میلیون نفر یهودی جبران کرده باشند.

آلمان از هنگام برپایی دوباره کشور اسرائیل، کمک های مالی کلانی در اختیار این کشور قرار داده و همیشه در تقویت توان دفاعی اسرائیل کوشا بوده است.