رئیس جمهور آلمان در همایش یادروز هولوکاست: از گذشته درس عبرت گرفته نشده است

هیاتی از اعضای یک گروه آلمانی در موزه ید و شم که نسبت به قربانیان یهودی فرانسوی ادای احترام می کنند

یکی از سخنرانان اصلی همایش بین المللی یادروز هولوکاست، پرزیدنت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان بود که ابراز نگرانی کرد که گرایش های یهودستیزی هنوز فروکش نکرده و نشان می دهد که هنوز درس لازم از فجایع هولوکاست گرفته نشده است.

رییس جمهوری المان، مسؤولیت کامل کشور خود را در کشتار یهودیان و اجرای هولوکاست بیان داشت و گفت که ملت آلمان و بشریت باید بیاموزند که از یهودی ستیزی دوری جویند و نژاد پرستی و بیگانه ستیزی را رها کنند.

پرزیدنت اشتاین مایر نخستین سخنران در همایش سران، در یاد روز جهانی هولوکاست در اورشلیم بود. او گفت که هنوز با گذشت هفتاد و پنج سال از پایان جنگ جهانی دوم، اندیشه های دوران هیتلری هنوز از کشورش رخت بر نبسته است. او در سخنرانی خود گفت: «ای کاش می توانستیم بگوییم که کشور ما آلمان، از گذشت روزگار درس عبرت گرفته است».

او گفت: کشور آلمان مسؤولیت تاریخی خود را در مورد آن چه که در جنگ جهانی دوم رخ داده از یاد نمی برد. ولی تا هنگامی که یهود ستیزی و بیگانه ستیزی و نژاد پرست در کشورمان وجود دارد، نمی توانیم بگوییم که از آن رویدادها درس گرفته ایم.

رئیس جمهوری آلمان گفت: «آنانی که مرتکب آن جنایات هولناک شدند، آلمانی بودند. همه آن ها، از آدمکش ها تا ماموران امنیتی و نگهبانان همه آلمانی بودند.  او گفت که آلمان نازی برای کشتار شش میلیون یهودی، یک شیوه صنعتی و بسیار پیشرفته و منظم برپا ساخته بود که در تاریخ بشی نظیر و مانند نداشته است. اشاره او به برپایی اردوگاه های مرگ و همچنین حمام های گاز کشنده و کوره های آدمسوزی بود که در تاریخ بشر سابقه نداشته است.

پرزیدنت اشتاین مایر گفت که شمار زیادی از اندیشمندان آلمانی نیز در این کشتار به حکومت هیتلر کمک کردند.

یادآوری می شود: محمود احمدی نژاد در دورانی که ریاست جمهوری ایران را به دست داشت، نامه ای برای خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان فرستاده و به او توصیه کرده بود که هولوکاست را انکار کند. ولی نوشته بود که چگونه ممکن است فرزندان تائید کنند که پدر آن ها جنایتکار بوده است و بهتر است وقوع این جنایات انکار شود. احمدی نژاد در نامه خود ادعا کرده بود که اتهام قتل شش میلیون نفر یهودی، دروغی است که ارتش های متفقین بر ملت آلمان تحمیل کردند، تا بتوانند آنان را تحقیر شده و توی سری خورده سازند و به بهره برداری بپردازند.