رئیس جمهوری اتریش برای دیدار رسمی از اسرائیل، به اورشلیم می آید. هدف: لغو تحریم اسرائیل علیه “حزب آزادی”

به گفته آگاهان، رئیس جمهوری اتریش، که قرار است با پرزیدنت ریولین نیز دیدار داشته باشد، در گفتگوهای خود در اورشلیم، خواهد کوشید نگرانی های اسرائیل را برطرف کند

رئیس جمهوری اتریش، پرزیدنت الکساندر وان دِر بِلان، امروز برای یک دیدار رسمی از اسرائیل به اورشلیم می آید که انتظار می رود به دنبال آن، مناسبات دوستانه تری بین دو کشور برقرار گردد. ولی مسلم آن است که اقدام پرزیدنت ترامپ در اعلام خروج از این پیمان، و پس از آن، اقدام مشابه پرزیدنت ولادیمیر پوتین، بحران و کشاکشی را که در روابط روسیه و آمریکا وجود دارد، به اوج تازه از می رساند.

به گفته آگاهان، یکی از موضوع های اصلی که در دیدار بین رئیس جمهوری اتریش و بنیامین نتانیاهو مورد بحث قرار خواهد گرفت، تحریم هایی است که اسرائیل علیه حزب راست افراطی در اتریش برقرار کرده است.

رهبران اسرائیل بر این باورند که حزب راست گرای افراطی اتریش که حزب آزادی نامیده می شود، دارای ریشه های یهود ستیزانه می باشد. این حزب، یکی از گروه های شرکت کننده در دولت ائتلافی اتریش می باشد که ورود او به کابینه، با ابراز ناخرسندی عمیق رهبران اسرائیل روبرو شد.

به گفته آگاهان، رئیس جمهوری اتریش، که قرار است با پرزیدنت ریولین نیز دیدار داشته باشد، در گفتگوهای خود در اورشلیم، خواهد کوشید نگرانی های اسرائیل را برطرف کند و روابط مستحکم تری را به این کشور پایه ریزی نماید.

در انتخابات عمومی که حدود سه سال پیش در اتریش برگزار گردید، حزب آزادی به دومین حزب بزرگ سیاسی در آن کشور مبدل گردید و وارد کابینه شد که این امر نگرانی هایی در اسرائیل به وجود آورده و این حزب مورد تحریم قرار گرفته است. اکنون رئیس جمهوری اتریش ضمن دیدار رسمی از اورشلیم، خواهد کوشید نگرانی های دولت اسرائیل را برطرف سازد و شاید موجب برداشتن تحریم های اسرائیلی علیه حزب آزادی شود.