رئیس جمهوری اسرائیل در سفر به اوکراین، در آئین هشتادمین یادروز کشتار یهودیان شرکت می کند

در هشتادمین سالگرد کشتار ده ها هزار نفر از یهودیان جمهوری اوکراین، رئیس جمهوری اسرائیل به دیدار رسمی از آن کشور دعوت شده تا در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری آلمان نیز برگزار می شود حضور داشته باشد.

این آیین یادبود در نقطه ای از حومه “کیف” پایتخت اوکراین برگزار می شود که هشتاد سال پیش سربازان ارتش آلمان نازی هزاران تن از یهودیان را به اطراف خندقی به نام “بابی یار” آوردند و با رگبار مسلسل آن ها را به قتل رساندند و جسدشان به داخل خندق به روی یکدیگر افتاد.

در بسیاری موارد، زنان، مردان و کودکانی که هدف گلوله قرار گرفته و به داخل خندق پرتاب شده بودند هنوز زنده بودند و به طرز فجیعی، پس از ساعت ها جان دادند.

اسناد تاریخی نشان می دهد که در ظرف دو روز، نازی ها بیش از ۳۳ هزار نفر از یهودیان “کیف” را به این مکان آوردند و دستور دادند همه لخت شوند و در اطراف خندق بایستند و آنگاه گردان های ارتش آلمان، مجهز با تیربارهای سنگین، آن ها را با گلوله درو کردند.

بخش عمده دیدار رسمی رئیس جمهوری اسرائیل از اوکراین، به شرکت در مراسم یادبود یهودیان جانباخته آن جمهوری در ایام تسلط آلمان هیتلری می باشد. ولی پرزیدنت هرتسوگ، در این نخستین سفر خود در این مقام به یک کشور خارجی، گفتگوهایی نیز با رئیس جمهوری اوکراین خواهد داشت و در پارلمان آن کشور سخنرانی خواهد کرد.

پرزیدنت هرتسوک همچنین دیدارهایی با سران جامعه یهودیان اوکراین خواهد داشت.

حضور پرزیدنت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان در آئین هشتادمین یادروز جنایات نازی ها در خندق “بابی یار” در نزدیکی کیف، ادامه سیاست آلمان نوین است که از جنایات آلمان هیتلری علیه یهودیان و اقوام و ملت های دیگر شرم دارد و با حمایت پیگیر از یهودیان و کشور اسرائیل، می کوشد از سنگینی بار وجدان بکاهد.

در روزهای اقامت پرزیدنت هرتسوگ در کیف، یک مرکز پژوهشی جنایات نازی ها و یادبود یهودیان اوکراین گشایش خواهد یافت.

در جنگ جهانی دوم، علاوه بر یهودیانی که در بابی یار به قتل رسیدند، در مجموع یک سوم از یهودیان اوکراین به دست نازی ها کشته شدند. در آن هنگام، اوکراین دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یهودی داشت که در جریان جنگ جهانی دوم، ۸۴۰ هزار نفر آن ها جان خود را از دست دادند..

واقعیت تکان دهنده آن است که شمار زیادی از اهالی اوکراین از روز انگیزه های یهود ستیزی، با آلمانی ها برای شناسایی و کشتار یهودیان همکاری می کردند.

کشتار یهودیان به دست مردم اوکراین، سابقه دردناکی دارد. در اواخر حکومت تزارها و حتی پس از آمدن بلشویک ها، گروه هایی از اهالی اوکراین که شدیدا یهودستیز بودند، به بهانه های مختلف به یهودیان حمله می بردند و به کشتار آن ها دست می زدند.

در چنین محیطی که افکار یهود ستیزانه هنوز هم کاملا از میان نرفته است، پرزیدنت زلنسکی که یک یهودی است به ریاست جمهوری آن کشور رسیده و اکنون از رئیس جمهوری اسرائیل، کشور یهودیان دعوت کرده به طور رسمی از اوکراین دیدن کند.