رئیس جمهوری اوکراین در آئین امضای توافق بازرگانی آزاد گفت که ارتش کشورش باید از اسرائیل فن دفاع بیاموزد

پیمان همکاری های بازرگانی بین اسرائیل و جمهوری اوکراین، روز گذشته (دوشنبه) در اورشلیم امضا شد و انتظار می رود به دنبال آن، داد و ستد اقتصادی بین دو کشور رشد بی سابقه ای داشته باشد.

رئیس جمهوری اوکراین، پرزیدنت پترو بوروشِنکو با یک هیات بلندپایه اقتصادی، برای امضای این توافق نامه به اورشلیم آمده بود. در مراسم رسمی که در دفتر نخست وزیری در اورشلیم برگزار شد، وزیران اقتصاد و دارایی اسرائیل و اوکراین این توافق نامه را امضا کردند.

جمهوری اوکراین که زیر فشار نظامی و اقتصادی و سیاسی روسیه قرار دارد، پس از جدایی از اتحاد شوروی، خود را به کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده نزدیک تر ساخته و در این چارچوب، مناسبات بسیار دوستانه ای هم با اسرائیل برقرار کرده است.

پرزیدنت پوروشنکو، در مراسم امضای توافق نامه، در سخنان خود از اهمیت امضای آن سخن گفت، ولی در عین حال به امور نظامی و سیاسی نیز پرداخت و بدون اشاره به تهاجم ارتش روسیه به اوکراین و جدا کردن شبه جزیره کریمه از خاک آن کشور، گفت: «ما همچنین می خواهیم از اسرائیل بیاموزیم که چگونه می توان یک ارتش نیرومند به وجود آورد و چگونه چنین ارتشی میتواند از موجودیت و تمامیت ارضی کشورمان پاسداری کند».