رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبر روحانی یک کنیسای یهودی را که مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود، به کاخ سفید دعوت کرد

پرزیدنت ترامپ روحانی زخمی یهودی، هاراو ییسرائیل گولدشتین را به کاخ سفید دعوت کرد و او را مورد دلجویی قرار داد

رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبر روحانی یک کنیسای یهودی را که مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود، به کاخ سفید دعوت کرد و او را مورد تفقد قرار داد. این تهاجم در روز شنبه گذشته، در آخرین روز عید پسح، عید آزادی و بهار یهودیان، رخ داد و در جریان آن، یک بانوی جوان به قتل رسید و رهبر روحانی کلیسا از دو انگشت مجروح شد. ضارب یک جوان نوزده ساله سفید پوست است که طرفدار گروه های نژاد پرست در ایالات متحده بوده و پیشتر کوشیده بود یک مسجد را به آتش بکشد.

هاراو ییسرائیل گولدشتین، رهبر روحانی کنیسای حَبَد در حومه شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا به خبرنگاران گفت که پرزیدنت ترامپ فردای روز حادثه تلفنی با او تماس گرفت و از حال وی جویا شد و از قتل بانوی جوان، که خود را برای جلوگیری از کشته شدن رهبر روحانی کنیسا، به میان انداخت و کشته شد، ابراز تاسف کرد.

دز کمتر از یک سال، این دومین باری بود که یک مرکز روحانی یهودیان در ایالات متحده، هدف تیراندازی نژادپرستان و بیماران روحی قرار می گیرد.چند ماه پیش کنیسای یهودیان به نام “درخت زندگی” در شهر پیتسبورگ هدف قرار گرفت که در آن یازده تن از نمازگزاران کشته شدند.

پرزیدنت ترامپ روحانی زخمی یهودی، هاراو ییسرائیل گولدشتین را به کاخ سفید دعوت کرد و او را مورد دلجویی قرار داد.این دیدار در چارچوب آئین های “روز نیایش ملی” صورت گرفت که هر سال در دوم ماه مه (مصادف با دیروز – پنجشنبه) برگزار می شود.

پرزیدنت ترامپ در دیدار با هاراو گولدشتین گفت که او  با همه توان خویش به پیکار علیه یهودستیزی ادامه خواهد داد و برای رسیدن به این هدف، همه امکانات موجود را به کار خواهد گرفت.

رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که دولت او بدخواهان و تعرض کنندگان را به شدت تنبیه خواهد کرد و یهودستیزی را ریشه کن خواهد ساخت و یهودیان را مورد حمایت قرار خواهد داد. پرزیدنت ترامپ گفت که از دیدگاه او، هر نوع تعرض و عدم تحمل دیگران و ایجاد تنفر نسبت به افراد و گروه های مختلف محکوم است و دولت وی برای مبارزه با آن، به تلاش ادامه خواهد داد.

“روز نیایش ملی” در ایالات متحده از سال ۱۹۵۲ مرسوم شده و طی آن آمریکائیان فراخوانده شده اند که خواسته های خویش را با پروردگار خود در میان گذارند و با خداوند به راز و نیاز بپردازند.