رئیس جمهوری جدید برزیل رسما از اسرائیل دیدار خواهد کرد، ولی سفارتخانه منتقل نمیشود

پرزیدنت بولسونارو در شمار سیاستمداران راستگرای برزیل محسوب می شود و با ایالات متحده مناسبات نزدیکی برقرار ساخته است. و این در حالی که آخرین روسای جمهوری برزیل چپ گرا بودند

رئیس جمهوری برزیل هفته آینده برای انجام یک دیدار رسمی به اسرائیل می آید و انتظار می رود پس از سال ها سردی روابط بین دو کشور در حکومت های پیشین برازیلیا، از این پس در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ژائیر  بُلسُنارو مناسبات دوستی بین دو کشور به بالاترین سطح برسد.

پرزیدنت بولسونارو در شمار سیاستمداران راستگرای برزیل محسوب می شود و با ایالات متحده مناسبات نزدیکی برقرار ساخته است. و این در حالی که آخرین روسای جمهوری برزیل چپ گرا بودند و با ایالات متحده وارد کشاکش شدند و با اسرائیل نیز مناسبات چندان دوستانه ای نداشتند.

پرزیدنت بولسونارو پیش از رسیدن به این مقام، و در دوران رقابت انتخاباتی، به صراحت گفته بود که اگر پیروز شود، یکی از نخستین اقدامات او دیدار رسمی از اسرائیل خواهد بود. وی اکنون با گذشت تنها چند ماه از ورودش به کاخ ریاست جمهوری این وعده را عملی می سازد.

مقامات اسرائیلی گفتند که گرمترین نوع پذیرایی در انتظار رئیس جمهوری برزیل هنگام دیدار او از اسرائیل خواهد بود و انتظار می رود که این سفر، نه تنها همکاری های دیپلماتیک بین دو کشور را در رابطه با مسائل جهانی گسترش بخشد، بلکه افزایش داد و ستد بازرگانی را نیز در زمینه های مختلف به دنبال آورد.

یکی از انتظارات اسرائیل از رئیس جمهوری جدید برزیل آن بود که به پیروی از پرزیدنت ترامپ، سفارتخانه کشورش را به اورشلیم منتقل سازد. ولی اکنون، چند روز پیش از انجام این دیدار رسمی، مقامات ارتش برزیل می گویند که با این اقدام مخالفند زیرا ممکن است انتقال سفارتخانه، به منافع جهانی کشورشان آسیب برساند.

نخست وزیر اسرائیل حدود دو ماه و نیم پیش به طور رسمی از برزیل دیدن کرد و مورد پذیرایی گرم قرار گرفت. در همان دیدار بود که پرزیدنت بولسونارو به بنیامین نتانیاهو گفت که انتقال سفارتخانه به اورشلیم یک امر حتمی است و موضوعی که بعدها تعیین خواهد شد، موعد انجام این اقدام خواهد بود.