رئیس جمهوری فرانسه خواهان مهار کردن حزب الله لبنان است و آمریکا بر شدت تحریم ها می افزاید

خبران باصیل یکی از وابستگان حزب الله در لبنان که در فهرست تحریم ها قرار گرفته است

حسن روحانی در سخنان روز گذشته خود (چهارشنبه) خواستار آن شد که کسی در ساختار سیاسی و نظامی لبنان دخالتی نکند و در صدد آسیب رساندن به حزب الله برنیاید، ریرا رسالت اصلی، فرو نشاندن موج ناآرامی و اعتراضات مردم و پایان دادن به مصیبتی است که پس از انفجار بیروت پیش آمده است.

اما از مجموعه گزارش هایی که امروز (پنجشنبه) و در روزهای پیش به دست آمده، چنین بر می آید که تلاش برای کاهش قدرت حزب الله، یکی از شرایط اصلی، از دیدگاه سیاستمداران غربی، برای پایان بخشیدن به بحران شدید لبنان است.

سخنانی که پرزیدنت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در آخرین مکالمه تلفنی با حسن روحانی بیان کرد، باید موجب نگرانی مقامات حکومت ایران باشد که تا کنون بیش از دو میلیارد دلار برای برپایی و پروارسازی حزب الله در لبنان هزینه کرده اند و اکنون ایالات متحده نیز، در اوچ بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی در لبنان، شمار دیگری ار افراد و نهادهای لبنانی را که به حزب الله وابسته است مورد تحریم قرار می دهد.

رادیو پیام اسرائیل، در تفسیر سیاسی شنبه گذشته گفته بود که پروژه بازسازی لبنان، می تواند یک فرصت طلایی برای کشورهایی باشد که خواهان برقراری آرامش در لبنان هستند و لازم می دانند جلوی فتنه گری های رژیم ایران، از طریق حزب الله، در لبنان گرفته شود.

استدلال در این تفسیر آن بود که لبنان برای بازسازی خود، به میلیاردها دلار کمک مالی خارجی نیاز دارد و رژیم ایران قادر به تامین آن نیست، زیرا خود، با تمام شدن ذخیره مالی روبرو می باشد و تحریم های اقتصادی آمریکا، کمر رژیم را شکسته است و بنابراین، کشورهای غربی که از توان مالی بسیار بالاتری روبرو هستند، می توانند حتی به شیعیان لبنان نشان دهند که دوری از حزب الله و فاصله گیری از رژیم استعماری در تهران، می تواند در دراز مدت، کلید نجات کشور آنان باشد.

تحریم های جدید آمریکایی، این بار علیه خود سرکردگان حزب الله لبنان و خانواده های آنان می باشد. این، بخش دیگری از سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه حزب الله و رژیم ایران است.

هنوز نمی توان پیش بینی کرد که تلاش ها برای به حاشیه راندن حزب الله در لبنان، تا چه حد عملی خواهد بود. ولی تردیدی نیست که اوضاع کنونی در لبنان، فرصت مناسبی برای انجام این تلاش ایجاد کرده است.