رئیس جمهوری لهستان به بخش کوچکی از گناهان لهستانیها اعتراف کرد

کوتاه مدتی پس از آن که در لهستان قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، هرکس از نقش لهستانی ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم سخن بگوید محاکمه و مجازات خواهد شد، رئیس جمهوری لهستان اعتراف می کند که در جنگ جهانی دوم لهستانی هایی وجود داشتند که همسایگان یهودی خود را به سربازان نازی می سپردند تا آن ها را به اردوگاه های مرگ بفرستند.

پرزیدنت آندِژ دودا رئیس جمهوری لهستان در مصاحبه با یک خبرنگار اسرائیلی در ورشو، سخنان نخست وزیر خود را نیز مورد انتقاد قرار داد که هفته پیش گفته بود که اگر لهستانی هایی وجود داشته اند که با نازی ها همکاری می کردند، برخی یهودیان نیز با آلمان هیتلری همکاری داشتند – اتهام بی اساسی که تاریخ قاطعانه آن را رد می کند.

رئیس جمهوری لهستان، که خود توشیح کننده قانون جدید موسوم به “قانون هولوکاست” می باشد، گفت که نخست وزیر کشورش در زمانی نامناسب چنین سخنانی بیان داشته و شایسته نبوده چنین حرف هایی را عنوان کند.

رئیس جمهوری لهستان به خبرنگار اسرائیلی گفت که روند تصویب قانون جدید در مجلس نمایندگان و سنای کشورش، حتی برای خود او نیز شگفت آور بوده است.

وی گفت که اکنون در انتظار بررسی و اعلام رای دیوان عالی قانون اساسی لهستان است که باید تعیین کند که آیا قانون تصویب شده جنبه مشروع و قانونی دارد یا خیر!

در ابراز مخالفت با قانون هولوکاست که در واقع قانونی برای انکار واقعیات هولوکاست می باشد، همایشی با شرکت بیش از دو هزار نفر در شهر ورشو برگزار شد که در آن قطعنامه ای به سه زبان لهستانی، عبری و انگلیسی قرائت شد که به موجب آن عامه لهستانی قانون جدید را محکوم می کنند و از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم نسبت به یهودیان شده ابراز برائت می کنند. شماری از شرکت کنندگان در این همایش پلاکاردهایی به دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود “ما همه یهودی هستیم”.

در روزهای اخیر شمار بیشتری از نهادها و سازمان های اجتماعی و عمومی در لهستان خواهان باطل کردن قانون جدید شده اند.

شعار روی پلاکارد: ما همه یهودی هستیم