رئیس جمهوری لهستان در آئین یادروز قیام یهودیان علیه نازی ها سخنرانی کرد

دولت لهستان، در همان حال که با تصویب قانونی یهودستیزانه، سخن گفتن از نقش لهستانی ها در کشتن یهودیان به دست آلمان نازی را جرم شناخته، در گرامیداشت قیام یهودیان در محله مرکزی آنان در ورشو علیه آلمان نازی، آئین باشکوهی برگزار کرد که پرزیدنت آندژ دودا رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت.

هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزهایی، یهودیان در گتو ورشو که نازی های قصد داشتند آن ها را به بازداشتگاه های مرگ بفرستند، علیه ارتش آلمان به پاخاستند و مدت دو هفته با دلاوری بسیار جنگیدند و تلفات سنگینی به سربازان دشمن وارد آوردند.

ارتش آلمان برای انتقام جویی از این قیام، سراسر محله یهودیان را که دارای ساختمان های بلند و زیبایی بود به آتش کشید و آن ها را با خاک یکسان کرد – در حدی که امروز کوچکترین اثری از آن محله بزرگ باقی نمانده است.

دولت لهستان در محلی که پیش از جنگ جهانی دوم محله یهودیان در آن جا قرار داشت ستون یادبود و مجسمه بزرگی را برای گرامیداشت قیام کنندگان یهودی برپا ساخته و موزه ای در کنار آن احداث کرده است.

پرزیدنت آندژ دودا که سخنران اصلی مراسم سالروز بود، در نطق خود ضمن آن که با ملت یهود و قربانیان هولوکاست ابراز همبستگی کرد، دوباره ادعا کرد که لهستانی ها در مسوولیت کشتار یهودیان نقشی نداشته اند – ادعایی که یهودیان زنده مانده از فجایع هولوکاست آن را قاطعانه رد می کنند.