رئیس جمهوری کشور آفریقایی لیبری در دیداری رسمی از اسرائیل، امروز میهمان نخست وزیر بود

لیبری یکی دیگر از کشورهای آفریقایی است که اسرائیل می کوشد مناسبات دوستانه با آن کشور را گسترش بخشد. چندین کشور افریقایی دیگر نیر در ماه های اخیر، دوباره به جَرگه دوستان اسرائیل پیوسته اند

در اوج اتهاماتی که دادستان کل اسرائیل به بنیامین نتانیاهو وارد آورده، او به انجام کامل وظایف خود ادامه می دهد و امروز (آدینه) مهماندار رئیس جمهوری لیبری بود که برای دیدار رسمی به اسرائیل آمده است. نخست وزیر و همسرش، مهمان بلندپایه خود را در اقامتگاه نخست وزیری مورد پذیرایی قرار دادند و با او و همراهان گفتگو کردند.

لیبری یکی دیگر از کشورهای آفریقایی است که اسرائیل می کوشد مناسبات دوستانه با آن کشور را گسترش بخشد. چندین کشور افریقایی دیگر نیر در ماه های اخیر، دوباره به جَرگه دوستان اسرائیل پیوسته اند.

در گذشته اسرائیل به شمار زیادی از کشورهای آفریقایی در امور کشاورزی و پزشکی و بهداشت یاری می رساند و چندین کشور و از جمله لیبری اکنون انتظار دارند که این گونه کمک ها از سر گرفته شود.

نتانیاهو در هنگام پذیرایی از رئیس جمهوری لیبری گفت که اسرائیل از گسترش مناسبات خرسند است و آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار همگان بگذارد.