رئیس رکن اطلاعات، ارتش اسرائیل ارزیابی می کند که حزب الله نمی تواند موشک های دقیق تولید کند

رئیس رکن اطلاعات ستاد کل ارتش، در سخنان خود در این نشست، به یک رشته رویدادهای دیگر در خاورمیانه و از جمله جنگ داخلی در سوریه، جنگ در یمن و اوضاع در امیرنشین ها پرداخت

در همان حال که سرکردگان حزب الله در لبنان، در برابر اسرائیل سر و شاخ می کشند، رئیس رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل گفت که حزب الله ضعیف تر از آن است که خود ادعا می کند.

ژنرال تامیر هایمن، رئیس رکن اطلاعات گفت که تلاش حزب الله برای مبدل ساختن موشک های دریافتی از رژیم ایران به موشک های نقطه زن نیز بسیار محدود است و حزب الله فاقد زیربنای صنعتی برای انجام این کار است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود رژیم ایران شمار زیادی از وسائل ردیاب را به داخل لبنان قاچاق کرده و حزب الله در کارگاه های ویژه ای می کوشد آن ها را به روی موشک هایی که پیشتر از رژیم ایران دریافت کرده سوار کند و آن ها را به موشک های نقطه زن مبدل سازد.

ژنرال هایمن این ارزیابی خود را در نشست کمیسیون امنیت و امور خارجی پارلمان اسرائیل بیان کرد. این کمیسیون هزار چند گاهی از مقامات مسؤول در امور دفاعی و سیاست خارجی کشور دعوت می کند درباره مسائل تحت مسؤولیت خود گزارش دهند.

رئیس رکن اطلاعات ستاد کل ارتش، در سخنان خود در این نشست، به یک رشته رویدادهای دیگر در خاورمیانه و از جمله جنگ داخلی در سوریه، جنگ در یمن و اوضاع در امیرنشین ها پرداخت و گفت: آن چه در منطقه رخ می دهد، از یک سو فرصت های تازه ای به وجود می آورد، و از سوی دیگر، خطراتی با خود همراه دارد.

ژنرال هایمن در بخش دیگری از سخنان خود گفت که اسرائیل قاطعانه خواستار خروج نیروهای وابسته به حکومت ایران از سوریه است، زیرا چنین حضوری، یک خطر جدی برای امنیت اسرائیل محسوب می شود.

از دیدگاه رئیس رکن اطلاعات در ستاد ارتش، تضاد و شکاف بزرگی در دستگاه حکومتی در ایران وجود دارد که بر رفتارهای بین المللی رژیم نیز تاثیر می گذارد. ژنرال هایمن تاکید کرد که اسرائیل قاطعانه قصد دارد که نگذارد سپاه قدس و نیروهای دیگری که مزدبگیر رژیم ایران هستند، در سوریه همچنان حضور داشته و به فعالیت ادامه دهند.

ژنرال هایمن در مورد ادامه بحران اقتصادی در ایران، این دیدگاه را بیان کرد که وضع برای رژیم خطرناک است و احتمالات تازه ای در آن کشور ایجاد شده است.

او فاش ساخت که اسرائیل تلاش رژیم ایران، برای دور زدن تحریم ها را به دقت زیر نظر دارد. آگاهان می گویند که در این زمینه همکاری های نزدیکی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد.