رئیس سازمان برنامه و بودجه: درآمدهای کشور از صادرات نفت، به یک چهارم سقوط کرده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه حکومت تایید کرد که درآمدهای نفتی کشور به یک چهارم کاهش یافته است. محمد باقر نوبخت اعلام کرد: امسال درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و به مبلغ ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سقوط کرده است.

وی  با اشاره به بدهی ‌های چند صد هزار میلیاردی دولت و تلاش برای اداره دولت بدون درآمدهای نفتی افزود: همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی بوده و امسال در بهترین شرایطی که در بودجه پیش‌بینی شده است، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت است.

نوبخت گفت: هم اکنون درآمد بودجه منابع، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی کمتر از ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه منابع جایگزین دیگری از  جهت مولدسازی دارایی‌های دولتی به منظور استفاده از اسناد خزانه دارد و تلاش می‌شود تا ساز و کارهایی که منجر به تورم نشود.

وی گفت:  اسناد خزانه را زمانی منتشر کند که پول موجود جامعه را جمع کند تا دوباره به جامعه بازگردد، یعنی پول جدیدی وارد نشود.