رئیس سازمان بسیج رژیم:رهبر دستور دادند تا دوباره به  پایگاه های محلی بسیج رونق ببخشند

رئیس سازمان بسیج رژیم گفت : رهبر دستور دادند تا دوباره به  پایگاه های محلی بسیج رونق ببخشند . آگاهان می گویند که هدف از این اقدام، راه اندازی دوباره نیروهای بسیج به هدف سرکوب مردمی است که ممکن است در آینده ای نه چندان دور، دوباره به خیابان های بیایند و برافتادن رژیم را خواستار شوند.

پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج حکومت ایران  گفت: طرح رونق بخشیدن دوباره به پایگاه های مقاومت محلی بسیج به دستور رهبر است و این طرح برای دستیابی به منظومه فکری وی  و نقشه راهی که ایشان ترسیم کرده اند اجرا می شود.

وی  افزود: برای اجرای این طرح در پایگاه های بسیج باید از روحانیون کمک بگیریم .تا بتوانیم از طریق گسترش مبانی دینی و مذهبی به مردم خدمت کنیم.

پاسدار غلامرضا سلیمانی گفت: بسیج باید همه جا حضور داشته باشد و در همه امور هم تخصص داشته باشد  چرا که این انقلاب و کشور متعلق به بسیج است و ما وارثان آن هستیم .

وی افزود:  ۱۶۰ هزار بسیجی در ۵۴ هزار پایگاه بسیج خواهران و برادران، ۶۰ هزار واحد دانش آموزی و ۱۴۲ هزار واحد سازمانی بسیج در کشور فعال است.